Dijital Bankacılık

Finans ve Muhasebe departmanlarının en çok şikayet ettikleri konuların başında banka hareketlerinin banka ayrıştırılması, hareket çeşitlerine göre bölünmesi, hangi hesapların nasıl çalışacağının kurgulanmasıdır. İşin doğal yapısı gereği yüzlerce satıra ulaşan bu hareketlerin kaydının girilmesi de ayrı bir zaman kaybıdır. Yüzlerce belki de binlerce hareketin bu aşamalardan geçirilip işlenmesi aslında katma değeri çok düşük olan bir efordur. Birbirine çok benzeyen bu kayıtların küçük nüans farklarıyla farklı hesaplara gitmesi, konsantrasyon bozukluğuna ve yanlış kayıtlara sebep olmaktadır. Özellikle mutabakat ve dönem sonlarında yapılan bu işin, genelde toplu yapılması tercih edilir.

Gelişen teknoloji ile birbiri ile iletişim içinde olan programlar ön plana çıkmakta. Sistemlerin oluşturduğu bu iletişim, fazladan veri girişi engellediği gibi, insan hatası işlemleri minimuma düşürmektedir. B2F olarak geliştirdiğimiz Microsoft Dynamics 365 Business Central Banka Entegrasyonu Modülü ve Microsoft Dynamics NAV Banka Entegrasyonu Modülü ile

 • Bankaların ve gerekirse şubelerin ayrılması,
 • Hangi talimatın hangi satıcı veya müşteriyle eşlenmesi gerektiğinin yakalanması,
 • Hangi banka işlem türünün anlaşılması,
 • Hangi türlerin ve bankaların hangi hesapları nasıl çalıştırması gerekliliği,

özellikle dijital bankacılık konusunda yapılan geliştirmeler ile hemen hemen tüm bankalar bu tür yöntemleri teşvik ediyor olup, müşterilerin tek veri kaynağından işlemleri takip etmesini sağlayabiliyor. 

B2F olarak banka entegrasyonlarımızla gerek ödeme gerek çek işlemlerini gerekse DBS gibi özelleştirilmiş ödeme yöntemlerini kullanarak hem zamandan tasarruf edilip hem de güvenilir ve az hatalı işlemlerin uygulanmasını sağlayabilirsiniz. ERP danışmanları ile yapılacak olan kurguyla beraber

 • Tüm bankalarla entegrasyon sağlanabilir.
 • Şirketlerinize veya süreçlerine özel çalışma mantığına göre hangi yevmiye günlüğünden hangi isimle kayıtların nasıl atılacağını belirleyebilir.
 • Çek işlemleriniz de bu entegrasyonla sağlanabilir.
 • Senet-Çek gibi değerli kağıtların banka tarafından saklanmasını sağlayabilir.
 • Çek/Senet bilgilerin sistemlere aktarabilir.
 • Sistem üzerine aktarılan çeklerin hareketinin yapılması (portföye alma, tahsilata gönderme, tahsil etme vs.)
 • Oluşan kayıtları otomatik muhasebeleşmesi sağlanabilir.

Tüm bu emek yoğun işlerin artık saniyeler ile yönetilmesi, kontrol edilmesi ve işlenmesi B2F’in sunduğu entegrasyon yöntemleriyle çok kolay. Ayrıca bu tür entegrasyonları yapmak için tek tek bankalarla görüşüp desen-tasarım isteyip yazılımsal çalışma yapmaya, ek maliyet çıkarmaya veya uzun süre beklemeye de ihtiyaç duymamaktayız. Hazır altyapımızla beraber çok kısa zamanda entegrasyonları gerçekleştirip test ve kontrol adımlarına geçerek, daha hızlı aksiyon alabilirsiniz.  Sadece Banka Ödeme, Çek veya banka ekstresi entegrasyonu ve entegrasyonla gelen verilerin işlenmesi değil, DBS gibi risk yönetimi altında da değerlendirilebilecek işlemlerini de kurgulanabilir.

Banka Entegrasyonu (Ödeme)

 B2F olarak geliştirdiğimiz Microsoft Dynamics 365 Business Central Banka Ödeme Entegrasyonu Modülü ve Microsoft Dynamics NAV Banka Ödeme Entegrasyonu Modülü ile neler yapabilirsiniz?

 

 • Tedarikçi/Personel ödemelerinin listesinin vade/yaşlandırmaya göre hesaplanması
 • Sistemin önerdiği ödeme listesi üzerinden değişim (Ekleme, tutar değiştirme, silme)
 • Onay (İş Akışı) yoluyla ödeme listesinin e-posta/web ara yüz destekli şekilde onaylanması
 • Bankalara ait ödeme dosyasının hazırlanıp e-posta/ftp yoluyla dışarı aktarılması
 • Hazırlanan ödeme listesine ait talimat çıktısının hazırlanması
 • Bankadan gelen ödemelere ait sonuç dosyasının işlenmesi ve muhasebe/cari hesap kayıtlarının tek tuşla işlenebilmesi
 • Banka tarafında gerçekleşmeyen ödeme olması durumunda, gerçekleşmeme nedeni ile birlikte raporlanabilmesi

Banka Entegrasyonu (Çek)

 B2F olarak geliştirdiğimiz Microsoft Dynamics 365 Business Central Banka Çek Entegrasyonu Modülü ve Microsoft Dynamics NAV Banka Çek Entegrasyonu Modülü ile neler yapabilirsiniz?

 

 • Müşterilerinizden alınan çek/senetlerin veri girişlerinin kendi personeliniz tarafından yapılmaz.
 • Bankaya teslim edilen çeklerin, banka tarafından yapılan girişlerine istinaden sisteme tüm bilgileriyle birlikte alınmasını sağlar.
 • Çekin/senedin alındığı müşterinin VKN si üzerinden ilgili firma bulunup çek/senet alma bordrosu otomatik olarak sistemde oluşturulur.
 • Bankada bulunan çek/senedin tahsil/karşılıksız çıkması durumları günlük olarak sisteme düşer, gerekli bordro/banka ve muhasebe kayıtları otomatik olarak sistemde oluşur.

Banka Entegrasyonu (Ekstre)

 B2F olarak geliştirdiğimiz Microsoft Dynamics 365 Business Central Banka Ekstre Entegrasyonu Modülü ve Microsoft Dynamics NAV Banka Ekstre Entegrasyonu Modülü ile neler yapabilirsiniz?

 

 • Tüm banka hareketleri bankadan gelen dosya ile (Mt-940 formatında) sisteme düşer.
 • Para transfer işlemlerinde, alıcı/gönderici VKN’si üzerinden otomatik olarak müşteri/satıcı kartları ile eşlenmesi
 • Yapılan işlem kodlarına göre yapılması gereken muhasebe kaydındaki karşı hesabın bulunması (Masraf işlemlerinde masraf hesabının bulunması vb.)
 • Çek/senet entegrasyonu veya ödeme entegrasyonu ile yapılan kayıtların yakalanıp mükerrer kayıtların önüne geçilmesi
 • Aynı şirketin farklı banka hesaplarında yapılan para transfer işlemlerinin ayrıştırılıp doğru muhasebe kaydının oluşturulması

Doğrudan Borçlandırma Sistemi (DBS)

Doğrudan Borçlandırma Sistemi, genelde bayi ve satış ağı olan şirketlerin kullandığı, yapılan satışlara istinaden alınması gereken ödemelerin bankalar aracılığıyla alınmasını sağlıyor. Bankalar daha sonra satış yapılan ilgili müşterilerden tahsilat takibini yaparak, satış yapan şirketin veya bayinin tahsilat ile ilgili bir iş gücü harcanmamasına sebep olmakla birlikte, nakit akışı ve risk yönetimi gibi konularda sağlıklı bir kurgunun oluşmasına dolaylı yoldan yardım ediyor.

Alacak takibi gibi profesyonel yönetilmesi gereken bir işlemi, bankalar DBS tercih eden şirketler yerine yaparak, zaman tasarrufu, iş gücü kazancı ve çalışanların daha katma değerli işlemler yapmasını sağlamaktadır. Ayrıca belirlenen limitler ışığında, işlem güvencesi vererek daha sağlıklı ve agresif satış imkanını şirketlere sunmuş oluyor. Doğrudan borçlandırma sistemi ile tahsilatları anlık izleyebilir, takip maliyetinden kaçınıp, teminat yönetimi ile beraber müşteri-teminat eşleştirmesi yapılabiliyor.

B2F’in sunduğu DBS çözümüyle beraber sadece veri entegrasyonu değil aynı zamanda risk yönetiminin bir parçası olan teminat yönetiminden de yararlanmış olursunuz. Örnek olarak teminat olarak belirlenen varlıklara kat sayı vererek limit belirleyebilirsiniz. Teminatın bedeli 10.000TL ve katsayı 0,7 olduğunu varsaydığımız bir kurguda, limiti 7000 TL olacak şekilde düzenler. Ayrıca yapılan ödemelerin hangi fatura ile kapandığının takibi de otomatik olarak yapılabilir ve tüm bu işlemler gerek bankaya tek tek veya toplu şekilde, manuel veya belirlenen zaman ölçütünde otomatik gönderebilir, aynı şekilde bankadan gelen işlemleri otomatik olarak Business Central’a aktarabilir.

 • DBS kapsamında kesilen müşteri faturaların vade ve fatura bilgileri ile bankaya gönderilmesi,
 • Bankadan gelen akıbet dosyası ile hatalı gönderimlerin çözümlenebilmesi,
 • Vadesi gelen faturaların banka tarafından ödendikten sonra bilgilerin ERP tarafından otomatik alınması,
 • Ödeme ve Fatura eşleştirmesi sistem tarafından yapılması,
 • DBS limit takibi,
 • Teminatlara katsayı bağlayarak DBS ile entegre çalışabilmesi.

Blog Yazılarımız

Merak ettiğiniz diğer içeriklerimiz için blog yazılarımıza göz atın.