Antrepo Nedir?

Şirketlerin ithalat ve ihracat süreçleri sırasında yapmaları veya vekaleten yaptırmaları gereken gümrük işlemleri bulunmaktadır. Bu işlemler zaman aldığından dolayı, işlemler bitene kadar ürünlerin/malların depolarda kalması gerekmektedir. Bu depolar genelde gümrük noktalarına yakın olur. Bu tür ithalat-ihracat işlemlerinin yapıldığı depolara antrepo ismi vermekteyiz. Antrepoda bulunan ürünler genelde vergisi henüz verilmemiştir ve tüm yasal prosedürler bitene kadar ürünler bu depolarda gereken evraklarla birlikte bekletilir, koruma altında tutulur. 

Antrepo Tipleri

Antrepo tipleri 6 farklı sınıflandırma içerisinde incelenebilir.

A Tipi

Antrepo işleten firma antrepoda bulunan ürünlerin niceliğinden sorumludur, eksik-fazla durumlarında oluşan vergilerin ödemesini üstlenirler, bu hizmet karşılığında ise kira kazancı elde ederler.

 

B Tipi

Bu tip antrepo işletmelerinde kullanıcı ürünlerden sorumludur. Antrepo sahibi firmanın sorumluluğu sınırlıdır.

 

C Tipi

Bu tip antrepoların sahibi ve kullanıcısı aynı kurumdur. Ancak özel depo gibi kullanılamaz, devlete belirtilen ürünler dışında başka bir ürün stoklanamaz.

D Tipi

Bu tip antrepoların sahibi ve kullanıcısı aynı kurumdur. Bu tip antrepolarda bulunan ürünler ilgili devlet kurumlarına deklare etmek şartıyla ile gümrüksüz işlem yapılabilir.

 

E Tipi

Bu tip antrepoların sahibi ve kullanıcısı aynı kurumdur. Depolama yeri olmadan da işlemler yapılabilmektedir. İşlemlerin antrepo stok defteri detaylı olarak kaydedilmesi gerekmektedir.

 

F Tipi

Bu tip antrepolar, gümrük kurumları tarafından işletmesi yapılır. Bazı özel geçici depolama yerleri F tipi olarak da kullanılabilir.

Depo ve Antrepo Arasındaki Farklar

Depolarda genelde ürünlere dair bir zaman kısıtlaması bulunmaz. Bunun yanında geçici depolama olarak adlandırdığımız bölümlerde ürünlerin ilgili depoda kalmasının bir vakit sınırlaması bulunmaktadır. Örnek vermek gerekirse, ürünler deniz yoluyla geliyorsa en fazla 45 gün, deniz harici diğer yöntemlerle gelirse en fazla 20 gün boyunca depolarda tutulur( bazı özel durumlarda gün sayıları değişebilmektedir) İlgili antrepoya alınan ürünler gümrükleme sürecinden geçer. Fakat ürünler geçici depoda ise, bu ürünler gümrükleme süreci başlayana kadar bekletilir.

Antrepo Rejimi

Antrepo rejimi, gümrük yönetmeliğinin büyük bir kısmını kaplamaktadır. Globalleşen ve serbest ticaretin artması ile beraber yeni prosedürler ve kurallar ile bu rejimin oluşması gerekmiştir. Serbest dolaşımda olmayan ve gümrük vergileri alınmamış, gerekli prosedürlerden geçirilmemiş ürünler antrepo rejimine tabidir. Bu rejim sayesinde ilgili antrepoya koyulan ürünler ihracat hükümlerinden yararlanır.

Ticaret Bakanlığının Gümrük Rehberine Göre Gümrük Antreposu Tanımı

İthal etmek istediğiniz eşya Türkiye’ye geldiğinde bazı durumlarda ithalat işlemlerini derhal tamamlamak istemeyebilirsiniz. Örneğin:

 • İthal edeceğiniz eşyanın gümrük vergilerini ödemeyi eşyanızı serbest dolaşıma alıncaya kadar ertelemek isteyebilirsiniz.
 • Eşyanızın ithal edilmesi için almanız gereken bir izin belgesine ait işlemleri tamamlamak için zamana ihtiyacınız olabilir.
 • Eşyanın ithalat işlemlerini tamamlamadan önce hatalı veya kusurlu olduğunu fark edebilir ve “mahrece iade” adı verilen iade etme işlemini yapmak için fırsatınızın olmasını isteyebilirsiniz.
 • İthal edeceğiniz eşyayı pazarlama aşamasına kadar depolama, paketleme ve etiketleme gibi işlemlere tabi tutmak istiyor olabilirsiniz.

Böyle durumlarda eşyanızı gümrük antreposuna koyabilirsiniz. Gümrük antreposu, gümrük gözetimi altında bulunan eşyanın konulduğu belirli şartları taşıyan açık veya kapalı yerlerdir. 

Gümrük antreposu işletmesine izin verilen kişiye “antrepo işleticisi”; antrepoya konulacak eşya için gümrük beyanında bulunan kişiye veya bu kişinin hak ve yükümlülüklerini devrettiği kişiye “kullanıcı” denir.

Antrepo İçerisinde Ürün Devri

Gümrük antrepolarında bulunan ürünler satış yapılarak başkasına da devredilebilir. Bu devir haciz veya mahkemelerden alınmış ihtiyadi tedbir kararı gibi engeller varsa, gerçekleştirilemez. Önce hukuki engellerin aşılması gerekmektedir. Ürün devri ile birlikte, vergiler, cezalar gibi tüm hukuki sorumluluklar ürünü devralan kişiye aktarılır ve antrepo stok defterine işlenir. Ürün mevzuatlar gereğince belirlenmiş süre içerisinde yeni bir işleme tabi tutulmaması durumunda yeni bir antrepo beyannamesi oluşturulması gerekmektedir.

Dış Ticaret Modülü

Dış Ticaret ve Antrepo süreçleri yasal zorunluluklar ve işin doğasından kaynaklanan zorluklar nedeniyle genelde takibi kolay olmayan işlem ve süreçlerdir. Bu nedenle gerek kullanıcı firma gerekse antrepo işleten firmanın işlemlerini doğru yapması, depolardaki ürünlerin süre takibi, ithalat-ihracat dosya listesi, kendi veya 3. Şahıs beyanname listesi, antrepo beyan, sevkiyat, teslim alma, devir ve transfer antrepo stok defteri takip gibi süreçlerinin takibi için bazı programlar tercih etmektedir. Bu programlar ERP ler ile entegre edilerek işlemlerin yürütülmesine çalışılmaktadır. Bu yöntem yanlış olmamakla birlikte, entegrasyon süreci, test adımları gibi maliyeti arttıracak ve uçtan uca takibi kısıtlayacak bir durum ortaya çıkartabilir. B2F olarak hazırladığımız Dynamics Business Central Dış Ticaret Modülü / Dynamics NAV  Dış Ticaret Modülü ile hem muhasebe işlemlerinizi, hem sipariş-cari takibi gibi ticari operasyonlarınızı hem de dış ticarete ait süreçlerinizi aynı sisteme girip, görüntüleyebildiğiniz tümleşik bir yapı sunmaktayız. Dynamics 365 Business Central Dış Ticaret Modülü ya da Dynamics NAV Dış Ticaret Modülü ile birlikte 3. Party programlara ihtiyacınızı ortadan kaldıracağınız gibi, el terminali gibi uygulamalarımızla entegre çalışabilecek, ayrıca yetkilendirilmiş şekilde 3. Şahıslara işlem yaptırabilecek bir arayüze sahip bir ERP sistemine sahip olabilirsiniz.

 • Çoklu ihracat ve ithalat deposu ve antrepo tanımlanabilmesi
 • Depoların “antrepo ve gümrük zorunlu” gibi ayrılabilmesi ve ilgili depolarla ile yapılan işlemlerde zorunluluklar tanımlanabilmesi
 • Antrepo ve gümrük beyanname takibi (ayrı kartlar ile)
 • Dış ticarete ait bir stok işleminin hareketlerinde ithalat dosya kodu, ithalat antrepo beyannamesi kodu, ithalat gümrük beyannamesi kodu, gümrük beyannamesi sahibi, stok sahibi gibi bilgilerin otomatik akması
 • Antrepo sahibi ayrımı yapılabilmesi (Bizim şirket-müşteri)
 • İlk giriş antrepo beyannamesi ve transfer edilen antrepo beyannamesi ilişkisini kurulabilmesi
 • Devir işlemlerinin yapılabilmesi
 • Antrepo stok defteri oluşturulması
 • Bizim şirketimiz veya 3. Şahıs ithalat dosya listesi takibi
 • Bizim şirketimiz veya 3. Şahıs ithalat antrepo beyanname listesi takibi
 • Bizim şirketimiz veya 3. Şahıs ithalat gümrük beyanname listesi takibi
 • Antrepo Beyan-transfer-gümrük beyan listesi oluşturabilmesi
 • 3.şahıs teslim alma-sevkiyat-transfer listesi oluşturabilmesi
 • Tank raporu oluşturabilme
 • Teslim-Tesellüm belgesi ve zorunlu evrakların oluşturulması
 • Değişik taşıyıcı firmalardan antrepoya giriş yapılabilmesi
 • Fatura işlemleri
 • Raporlama ve istatistikler
 • Gümrük beyannamesi bazında maliyet takibi
 • Depolarda bulunan stokların müşteri bazında ayrımı
 • Siparişi açılıp yolda olan malların takibi
 • Yolda olan ürünlerin gümrüklenme imkanı
 • Depoların alanlara ayrılabilmesi
 • Dolu ve boş depoların-alanların takibi
 • Depo giriş ve çıkış hareketleri
 • Depo gözleri arasında transferler
 • Depoda ürünlerin kalma süresini hesaplatabilmesi
 • Fatura oluşturabilme (ilgili dış ticaret parametrelerine göre, direkt-devirli satış vb)
 • Dış ticarete ait masrafların ilgili stoka dağıtılması ve muhasebeleştirmesi
 • Tüm beyannameye ait masrafların ve satın almaların raporlanabilmesi
 • Tüm dış ticaret depo işlemlerinin el terminaliyle birlikte yapılması.

Blog Yazılarımız

Merak ettiğiniz diğer içeriklerimiz için blog yazılarımıza göz atın.

erp-secim-sureci

ERP Seçim Süreci

ERP yazılımının seçimi işletmenin mevcut insan kaynağı ve bilgi kaynakları ile uyumu açısından çok önemlidir....
Devamını Okuyun

Dağıtım Planlaması

Dağıtım kaynakları planlaması giderek önemli hale gelen bir konudur. E-ticaretin ve rekabetin artması, talep edilen...
Devamını Okuyun

Raporlama Sistemleri

Raporlama programı, size zamandan kazandırır ve raporlama işlemlerini çok daha kolay bir hâle getirir. İş...
Devamını Okuyun
1 18 19 20 21 22

İletişime Geçin

Detayları, bir toplantı planlayarak, konuşabiliriz.