Dynamics 365 Ambar Modülü

Gelişen ve değişen dünyada lojistik ve depo yönetimi kavramları önemli bir noktaya gelmiştir. E-ticaret’in gelişmesi, tüketimin artması gibi faktörlerle beraber mal kabul, sevkiyat, raf yerleşimi, raflar arası işlemlerin en hızlı ve en doğru şekilde gerçekleştirilmesi lojistik departmanlarının/şirketlerinin öncelikli konusu olmuştur. Son iki yıldır yaşanan pandemi krizi ile beraber de e-ticaret işlem hacmi çok fazla artmış, lojistik şirketlerinin ihtiyaçlara daha hızlı cevap verebilmesi için ilerleme kaydedebilmeleri önemli bir hale gelmiştir.

Microsoft Dynamics NAV/Business Central dahilinde de bu ihtiyaçlara cevap verebilmek için Dynamics 365 Ambar Modülü bulunmaktadır. Bu yazıda bu modülde kullanılan Ambar Sevk İrsaliyesi ve Ambar Alış İrsaliyesi belgelerinin kurulumlarına kısa bir giriş yapılacaktır.

Microsoft Dynamics 365 Ambar Yönetimi Modülü Belgeleri

Microsoft Dynamics NAV/Business Central üzerinde bulunan Ambar Modülünde depo yönetiminin -sevkiyat, mal kabul, raf düzeni vb.- sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için aşağıdaki belgeler kullanılmaktadır. Bu belgeleri temel işlem olarak iki farklı kategoriye ayırabiliriz.

Sevkiyat ve Mal Kabul Belgeleri

 • Ambar Sevk İrsaliyesi
 • Ambar Alış İrsaliyesi
 • Envanter Çekme
 • Envanter Yerine Koyma

Depo Dahili İşlemler

 • Çekme Belgesi
 • Yerine Koyma Belgesi
 • Taşıma Belgesi
 • Envanter Taşıma Belgesi

Sevkiyat ve mal kabul belgeleri depo içine girişler ve yapılacak sevkiyatların yönetilmesini sağlarken, depo dahili işlemler için mevcut olan belgeler ise depo içerisinde yapılan raflar arası taşımalar, sevkiyat öncesi hazırlık için yapılan toplama işlemleri ve mal kabul sonrası ürünlerin raflara yerleştirilmesini sağlayan işlemlerin yönetilmesini sağlamaktadır.

Aşağıdaki diyagram ile depo yönetiminin sağlanması için Microsoft Dynamics NAV Ambar Yönetimi modülündeki belgelerin kullanımı hakkında görsel bir detay bulunmaktadır.

Microsoft Dynamics NAV/Business Central bu belgelerin kullanımı konusunda esnek bir yapıya sahiptir. Yukarıda bahsedilen belgelerin tamamının kullanılması zorunlu değildir. Kurgulanacak depo yönetiminin karmaşıklığına göre bu belgelerden hangilerinin kullanılabileceği belirlenebilir.

 

Business Central Ambar Çalışanları

Ambar çalışanı özelliği Microsoft Dynamics NAV/Business Central Ambar Modülü’nün kullanılabilmesi için bilinmesi gereken en temel kurulum sayfasıdır. Bu sayfada gerekli kurulum yapılmadan oluşturulan bir ambar belgesini işlemesi gereken kullanıcılar listede göremeyecektir.

Bu sayfada kurulumlar şu şekilde yapılmaktadır;

Kullanıcı Kimliği: Ambar modülü için yetki verilecek kullanıcı kimliği bu alanda seçilecektir.

Konum Kodu: Kullanıcının hangi konum kodundaki ambar belgelerini işleteceği bu alanda belirlenecektir.

Varsayılan: Kullanıcının varsayılan olarak çalıştığı konum kodu bu alanda işaretlenmektedir. Şu unutulmamalıdır ki bir kullanıcı sadece bir konum kodunda varsayılan olabilir.

Microsoft Dynamics NAV/Business Central – Ambar Sevk/Alış İrsaliyesi

Ambar Sevk İrsaliyesi; gerçekleştirilecek sevkiyatlar için kullanılan, ambar alış irsaliyesi; gerçekleştirilecek mal kabul işlemleri için kullanılan belgelerdir. Bu belgelerin kullanım amaçlarını şu şekilde sıralayabiliriz;

 1. Depo personelinin sevk için; satış siparişi, satınalma iade siparişi, transfer emri, servis siparişi alış için; satınalma siparişi, satış iade siparişi, transfer emri gibi daha karmaşık belgelerle olan ilişkisini kesmek,
 2. Depo yönetimindeki tüm sevkiyat ve alış süreçlerini iki belge üzerinden yürüterek personelin işini kolaylaştırmak,
 3. Depo personelinin satış fiyatlarını ve satınalma maliyetlerini görebilmesinin önüne geçmek,
 4. Birden çok siparişi birleştirerek sevk etmek ya da alış yaparak mal kabul gerçekleştirmek,
 5. Çekme belgesi ile sevk için toplanmış/hazırlanmış paketlerin sevkini tamamlamak,
 6. Satış operasyon personelinin, ambar sevk irsaliyesi belgesini kullanarak depoya sevk planı ve ilgili planın emirlerini Microsoft Dynamics NAV/Business Central üzerinden iletebilmesini sağlamak.
 7. Satınalma operasyon personelinin, ambar alış irsaliyesi belgesini kullanarak depoya mal kabul planı ve ilgili planın emirlerini Microsoft Dynamics NAV/Business Central üzerinden iletebilmesini sağlamak.

 

Ambar Sevk ve Alış İrsaliyesinin Aktif Edilmesi

Ambar Sevk ve Ambar Alış İrsaliyesi belgeleri, Konum Kodlarının üzerinde ayrı ayrı kurulabilmektedir. Yani bir Konum Kodunda Ambar Sevk İrsaliyesi kullanılabilir fakat diğerinde kullanılmayabilir.

Bir Konum Kodunda Ambar Sevk İrsaliyesinin kullanılabilmesi için öncelikle Konumlar listesine gidilerek ilgili Konum Kodunun kartı düzenleme modunda açılır.

Açılan kartın Ambar sekmesindeki “Sevk İrsaliyesi Gerekli” alanı ‘Evet’ olarak işaretlenir. Artık ilgili konum için Ambar Sevk İrsaliyesi kullanılmaya başlanabilir.

Aynı konumda eğer Ambar Alış İrsaliyesi de kullanılmak isteniyorsa konum kartının üzerindeki “Alış İrsaliyesi Gerekli” alanı ‘Evet’ olarak işaretlenebilir.

Yapılan bu kurulumlarla beraber Ambar Sevk İrsaliyesi ve Ambar Alış İrsaliyesi belgeleri temel şekilde kullanılmaya başlanabilir.

Siz de bir ambar yönetimi çözümü arayışı içerisindeyseniz, Microsoft Gold Partneri olarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.