Dynamics 365 E-Ticaret Yönetimi

B2F - Microsoft Gold Partner, MS Dynamics 365 > B2F Blog > Dynamics 365 E-Ticaret Yönetimi

Elektronik Ticaret ya da bilinen yaygın adıyla E-Ticaret, 1995 senesi itibariyle internet kullanımının artmasıyla birlikte hayatımıza giren bir kavramdır. İnternet kullanımının beraberinde getirdiği küreselleşme kavramının önem kazanması ve kapsamını her geçen gün genişletmesi, küresel piyasalarda etkili ve kalıcı bir yer edinmek isteyen firmalara bilgi iletişim teknolojilerinde gerçekleşen gelişmeleri takip etme konusunu da zorunlu kılmıştır. Bu noktada firmalar, gelişmelere ayak uydurabilmek için dijital dönüşüme önem vermeye başlamış, satışlarını artırabilmek adına E-Ticaret süreçlerine ağırlık vermeye başlamışlardır. E-Ticaret kavramının hayatımızda her geçen gün daha da yer almasıyla birlikte, müşteri alışveriş alışkanlıkları da doğal olarak bu yönde değişmeye başlamış ve E-Ticaret özellikle Covid-19 pandemi döneminde büyük önem kazanmıştır.

E-Ticaret Nedir?

E-Ticaret ürün ve hizmetlerin satış, dağıtım ve çeşitli ödeme seçenekleriyle internet siteleri ve mobil uygulamalar üzerinden ticaretinin yapılmasıdır. Satıcı ve nihai müşteriler doğrudan online kanallar üzerinden bir araya getirildiğinden ve fiziki olarak mağazalara ihtiyaç duyulmadığından kira, elektrik gibi sabit giderler büyük ölçüde elimine edilebilmektedir. Bu yönüyle, E-Ticaret günümüzde tercih edilen bir ticaret yöntemi olmaktadır.

Türkiye’de E-Ticaret iklimini olumlu yönde etkileyen faktörler arasında nüfus sayısının fazla olması, internet kullanım oranındaki yükseklik, her geçen gün gelişen alternatif ödeme sistemleri ve gelişmiş bankacılık sistemleri gösterilebilir. Ayrıca Türkiye’de genç nüfus oranının yüksek olması ve bu genç nüfusun yeni teknolojilere daha kolay ve hızlıca uyum sağlayabilmesi de E-Ticaretin gelişmesine katkı sağlamaktadır.

Türkiye’de ve dünyada geleneksel pazarlama yöntemlerine ve satış faaliyetlerine E-Ticaret’i de ekleyen firmalar, bu sayede sadece belirli lokasyonlardan belirli noktalara satış yapma durumunu aşarak müşteri kitlelerini genişletmektedir.

Dynamics 365 E-Ticaret

İnternet satışlarınızı kendi web siteniz üzerinden yürütebileceğiniz gibi pazar yerlerinden yapılacak entegrasyonlarla doğru, hızlı ve zahmetsiz bir şekilde Microsoft Navision ya da yeni adıyla Microsoft Dynamics 365 Business Central üzerinden yönetebilirsiniz.

E-Ticaret süreçlerinde uçtan uca yönetilmesi çok önemli bir husustur. Dolaysıyla sürece sadece E-Ticaret platformları ile ERP entegrasyonu olarak bakmak yerine tedarik sürecinden ambar sürecine, el terminali işlemlerinden, müşteri ve şirket içi bilgilendirmelere, tahsilattan muhasebeleştirme işlemlerine kadar tümleşik olarak ele almak doğru olacaktır. Hem süreç optimizasyonu bakımından hem kullanıcıların yaptığı reworkleri engellemek için B2F olarak tasarladığımız E-Ticaret dikey çözümü ile diğer geliştirdiğimiz Add-On’ların beraber çalışması çok önemlidir.

Nihai müşteriler/B2B müşteriler E-Ticaret siteleri üzerinden veya firmanızla entegrasyon için yapılan portaller üzerinden siparişlerini oluşturur. Sipariş oluştururken Ad, Adres, Ödeme Yöntemi bilgilerini girer. Entegrasyonla müşteri siparişleri Dynamics 365 Business Central’e alınır. Her müşteri siparişi için bir E-Ticaret Siparişi ve ona bağlı bir Satış Siparişi oluşur. Ürünler stokta varsa, otomatik veya elle rezervasyon yapılır. Ürünler stokta yoksa satın almaları sipariş bazında (Özel Sipariş) ya da satış siparişine bağlı olmadan yapabilirsiniz. Bu noktada önerimiz B2F çözümü olan tedarikçi portalinin kullanılmasıdır. Siparişe bağlı alınması gereken ürünler için öncelikle satın alma talepleri oluşturulur. Tedarikçi portali üzerinden kendilerine ulaşan satın alma talepleri ile ilgili tedarikçiler; miktar, termin, tutar ve ödeme vade bilgilerini girer. Gerekirse satın alma personelinin kontrolünde teklifler karşılaştırılır, en uygun teklif seçilir ve kabul edilen teklif için tedarikçiye bildirim maili gönderilir. Tedarikçi portalinin bir diğer özelliği de tedarikçi bazında oluşan satın alma siparişlerinin üzerinden barkod yazdırma özelliğidir. Dolayısıyla tedarikçiler ürünü göndermeden önce onlardan portal üzerinden barkod yazdırıp ürünlerin üzerine etiket olarak yapıştırmalarını talep ederseniz, depo otomasyonunu tedarikçiden başlatmış oluruz. Sevkiyat esnasında da el terminalleriyle barkod okutabilir ve doğru ürünlerin müşterilere gönderilmesini sağlamış olursunuz. Böylelikle satın alma sürecinden sevkiyat sürecine kadar uçtan uca tüm operasyonu takip edebilirsiniz.

Dynamics 365 E-Ticaret Kurulumu

 • Farklı pazar yerleri için E-Ticaret Kanalları oluşturup her bir kanal için Müşteri Şablonu, Müşteri Numara Serisi, Sipariş Numara Serilerini ve fiyatlandırma için Müşteri Fiyat Gruplarını tanımlayabilirsiniz. Bu sayede siparişlere otomatik gelmesi gereken alanların yönetimini sağlayabilirsiniz.
 • B2F geliştirmesi olan Sipariş/Belge Türü ekranları ile her E-Ticaret Kanalı için Boyut, Ödeme Şartı, Ödeme Yöntemi, Deftere Nakil Grupları gibi varsayılan değerler atayarak, oluşan siparişlere bu değerlerin gelmesini sağlayabilirsiniz.
 • E-Ticaret platformlarında satışa açılacak ürünleri Business Central üzerinde tanımlayabilirsiniz. Bu tanımlamaları madde bazında yapabileceğiniz gibi madde varyantları detayında da rahatlıkla yapabilirsiniz.

 • İnternet satışına açık olan maddelerin stoklarını anlık olarak takip edebilir ve stok durumlarını pazar yerleri ile entegrasyon üzerinden paylaşabilirsiniz. 
 • Entegrasyon ile gelen sipariş bilgisi içerisinde yer alan Ad, Adres, Vergi No/Kimlik No gibi müşteri bilgileri yakalanarak, Dynamics 365 Business Central’ de bulunan ve daha önce E-Ticaret entegrasyonu üzerinden oluşturulmuş müşteri kartları ile karşılaştırılır. Eğer bu bilgilerle oluşturulmuş bir müşteri kartı bulunursa gelen sipariş bu müşteri için oluşturulur. Bulunamazsa, bu bilgilerle yeni bir müşteri kartı açılır ve sipariş oluşturulur.
 •  Pazar yerleri için farklı ödeme yöntemleri (Kredi Kartı, EFT, Havale, Kapıda Ödeme) tanımlayabilirsiniz.

Dynamics 365 E-Ticaret Sipariş Oluşturma

 • Nihai müşterilerin pazar yerleri üzerinden oluşturduğu siparişler entegrasyonla Microsoft Dynamics 365 Business Central’a alınır.
 • Hata alınan veya başarıyla alınan entegrasyon girişleri ekran üzerinden takip edilebilir.
 • Başarıyla alınan E-Ticaret Siparişleri için ayrıca otomatik olarak bir de satış siparişi oluşturulmaktadır. Deftere nakil işlemleri oluşan satış siparişleri üzerinden yapılmaktadır.

 • Kurulan görev sıraları sayesinde oluşan siparişlerdeki ürünler için rezervasyonlar otomatik olarak yapılmaktadır. Kullanıcı dilerse sipariş özelinde rezervasyonları iptal edebilir veya elle rezervasyon da yapabilir.

Dynamics 365 E-Ticaret İrsaliye ve Faturalandırma İşlemleri

 • E-Ticaret siparişi üzerinden irsaliye ve fatura deftere nakilleri yapılır. Deftere nakil sonrasında müşterinin mükellefiyetine göre E-İrsaliye, E-Arşiv Fatura ve E-Fatura oluşmaktadır.
 • Sipariş durumları (Faturalandı/Kısmi İade/İade/İptal) ve kargo firmalarıyla entegrasyon olduğu durumlarda sevkiyat durumlarını (Rezerve Edildi/Sevk Edildi/Taşıma/Müşteriye Teslim Edildi/Müşteriye Teslim Edilemedi/Kısmi İade/İade/İptal) anlık olarak siparişler üzerinde takip edilebilir.
 • Microsoft Dynamics Business Central’ de Gelişmiş Bildirim kurulduğu takdirde sipariş durum değişikliklerinde müşterileri/ilgili kişileri bilgilendirebilir, böylece anlık olarak durum takibini yapabilirsiniz.

 • Ödeme Yöntemleri tanımlarken karşı hesap olarak banka hesabı tanımlayarak, faturalandırma işlemi esnasında ödeme kaydının otomatik olarak atılmasını sağlayabilirsiniz.

Dynamics 365 E-Ticaret Sipariş İade Yönetimi

 • Müşterilerin teslim aldıkları ürünlerin bir veya birkaçını iade etmeleri durumunda Business Central’da E-Ticaret siparişi üzerinden iade siparişi oluşturabilirsiniz. İade sebeplerinin analiz edilmesi/raporlanması isteniyor ise İade Neden Kodu zorunlu tutulabilir ve iade ekranında İade Neden Kodu girişi yapılabilir.

Hemen Microsoft Dynamics 365 Business Central’ı denemek için ücretsiz demo talebinde bulunabilirsiniz.