Dynamics 365 Servis Yönetimi

B2F - Microsoft Gold Partner, MS Dynamics 365 > B2F Blog > Dynamics 365 Servis Yönetimi

Servis Yönetimi Nedir?

Bir firmanın varlık sebeplerinden en önemlisi para kazanmaktır. Fakat para kazanmayı sürdürülebilir kılmak, sadece müşteri memnuniyetini en üst düzeyde sağlayarak mevcut müşterileri elde tutma ve yeni müşterileri kazanma ile olabilir.

Müşteri memnuniyetinin önemi, günümüz rekabetçi ticaret ortamında firmalar için yadsınamaz bir gerçektir. Uygun maliyetle, kaliteli ürünü zamanında müşteriye ulaştırmak tek başına müşteri memnuniyetini sağlamaya yetmemektedir. Satış ve sonrasında ürünlerin arkasında durmak, bütüncül bir bakış açısı ile müşteri memnuniyetini sağlamanın temel etmenleridir.

Bu doğrultuda, satış sonrası arıza durumlarında teknik servis sağlamak, garanti takibi yapmak ve periyodik bakım faaliyetleri yürütmek firmalar için müşteri memnuniyeti sağlamanın önemli parçalarıdır. Satış sonrasındaki tüm bu faaliyetler Servis Yönetimi’nin konusudur.

Servis Yönetimi kısaca, bir ürünün satışı sonrasında ürün için yapılan arıza, bakım, onarım işlemlerinin tümünü kapsayan bir hizmet şeklidir.

Business Central ve Satın Alma Yönetimi

“Servis Yönetimi”, eski adıyla Microsoft Dynamics Navision (NAV), yeni adıyla Microsoft Dynamics Business Central (BC) altında yer alan önemli modüllerden biridir. BC Servis Yönetimi işlevleri ile satış sonrasında yürüttüğünüz tüm servis faaliyetlerinizi detaylıca uçtan uca takip edebilirsiniz.

Business Central Size Ne Sağlar?

 • Servise konu olan ürünlerinizi Business Central’ de servis maddesi olarak müşteri, seri no/lot no, satış tarihi detayında takip edebilirsiniz.
 • Servis maddelerinizi gruplandırabilirsiniz.
 • Garanti süresi yönetimi servis yönetimi altındaki en önemli konulardan birisidir. Genel veya ürün grubu detayında işçilik/parça garanti süreleri oluşturabilirsiniz. Böylelikle ürünlerinizin garanti sürelerinin geçip geçmediğini izleyebilirsiniz.
 • Müşterilerinizle yaptığınız servis sözleşmelerini BC’ de oluşturabilirsiniz.
 • Oluşturduğunuz servis sözleşmeleriniz üzerinden düzenli olarak dönemlik fatura kesebilir, müşterilerden gelen arıza/bakım taleplerini sözleşmelerinizle ilişkilendirebilirsiniz.
 • Müşterilerinizden gelen çağrıları servis siparişi adı altında türlerine göre ayırarak takip edebilirsiniz.
 • Servis süresince yapılan harcamaları (yol, konaklama vs.), teknik ekibinizdeki çalışanların harcadığı işçilik sürelerini (adam, saat vs.), kullanmış olduğunuz malzemelerinizi servis siparişleri üzerinden kayıt altına alabilirsiniz. Tüm bu maliyetleri de müşterilerinize irsaliye ve fatura ile yansıtabilirsiniz.
 • Servis siparişlerinizde müşterileriniz tarafından bildirilen arıza kayıtlarını sebep kodları, belirti kodları, hata kodları ve çözüm kodları ile takip edebilir, bu kodlarla bir veri kütüphanesi oluşturabilirsiniz.
 • Servis maddesi/servis madde grubu veya madde bazında teknik ekibiniz için arıza durumlarında tamir için izleyecekleri yolları veya arıza tespiti için sorulması gereken soruları içeren sorun giderme kartları oluşturabilirsiniz.
 • Servis siparişlerinizi türlere (DESTEK, BAKIM, ARIZA vs.) ayırarak takip edebilirsiniz.
 • Siparişlerinizin durumlarını oluşturacağınız kodlar (İŞLEMDE, BEKLİYOR, TAMAMLANDI vs.) ile takip edebilirsiniz.
 • Teknikerleriniz için Kaynak Kodları oluşturarak İş Türü bazında fiyatlandırma yapabilirsiniz.
 • Servis bölümünüz için haftalık çalışma saatlerinizi belirleyebilirsiniz.
 • Teknik ekibinizi servis siparişlerine tarih ve çalışma süresi detayında tahsis edebilir, tüm ekibiniz için bir görev planlaması oluşturabilirsiniz.
 • Teknik servis formlarınızı, tüm servis sırasında çektiğiniz fotoğraflarınızı servis siparişlerinize eklenti olarak ekleyebilirsiniz.
 • Servis Yönetimi modülü Business Central çatısı altında diğer modüllerle entegre bir şekilde çalıştığından yapmış olduğunuz irsaliye ve fatura işlemleri anlık olarak stok hareketlerine ve muhasebe kayıtlarına yansımaktadır.

Sonuç olarak Business Central Servis Yönetimi modülü altındaki işlevler, size satış sonrası tüm servis faaliyetlerinizi yürütmeniz için olanak sağlar.

Siz de bir ERP çözümü arayışı içerisindeyseniz, Microsoft Gold Partneri olarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.