Dynamics 365 Varlık Yönetimi

B2F - Microsoft Gold Partner, MS Dynamics 365 > B2F Blog > Dynamics 365 Varlık Yönetimi

Varlık Yönetimi, bir diğer adı ile Bakım Yönetimi, iş yerlerindeki makine, alet, ekipman gibi varlıkların bakım süreçlerininin yönetilmesine yardımcı olan bir modüldür. Periyodik Bakım, Rutin Kontroller ve Plansız Bakım planlama türleri ile birçok bakım süreci kolaylıkla devreye alınabilir. Microsoft Dynamics NAV/365 Business Central programının standardında yer almayan bu modül bir B2F Danışmanlık çözümüdür.

Bu yazımızda iş yerinizdeki varlıklarınızın sistemde nasıl tanımlanabileceği ve varlık listesinde yer alan hiyerarşi yapısından bahsedeceğiz. 

Varlık Listesine Nasıl Ulaşırım?

Varlık Yönetimi Modülü içerisinde yer alan Varlıklar sayfasında sistemde yer alması istenen tüm varlıkların tanımlaması yapılabilir. Varlıklar sayfasını açabilmek için Varlık Yönetimi > Planlama > Varlıklar adımlarını izleyebilirsiniz. 

 

Varlık Listesi Yapısı

Varlıklar sayfası liste yapısında bir sayfadır. Liste satır ve sütunları varlıklar ile ilgili bilgileri içermektedir.

Varlıklar sayfasının satırlarında tanımlama yapabilmek için sayfanın Ana Sayfa sekmesinde yer alan Listeyi Düzenle işlevi çalıştırılmalıdır. İşlev çalıştırıldığında düzenleme sayfası açılmaktadır. Yeni bir varlık eklemek için Yeni işlevi çalıştırılabilir. Yeni işlevi çalıştırıldığında listeye yeni bir satır eklenecek ve otomatik bir numara alacaktır, daha sonra bu no değeri değiştirilebilir. No alanı ile birlikte Açıklama, Marka, Model gibi alanlara da bu sayfada değer girişi yapılabilir.

 

 

Liste yapısı ile birlikte varlıklar kart yapısı ile de takip edilebilmektedir. Liste satırlarında yer alan varlıkların kart detaylarına gidebilmek için Ana Sayfa sekmesinde yer alan Kart işlevi çalıştırılmalıdır. Kart işlevi çalıştırıldığında varlık kartı açılarak tanımlanabilir tüm alanlar daha detaylı bir şekilde gösterilmektedir.

 

 

Varlık kartında yer alan alanlardan Açıklama, Açıklama2, Marka, Model, Seri No. alanları varlıkla ilgili tanımlamaların yapıldığı alanlardır. Üretim/Edinme Tarihi alanı hem tanımlama için hem de planlama aşamasında kullanılan bir alandır. Eğer ilgili varlık sistemde aynı zamanda İş Merkezi veya Makine Merkezi olarak tanımlı ise İş Merkezi No. ve Makine Merkezi No. alanlarında seçim yapılabilir, bu alan planlama türlerinden periyodik planda kullanılmaktadır. Sisteme tanımlanan varlık bir herhangi bir kaynak numarasına atanmak istenirse Sorumlu Kaynak No. alanı kullanılabilir. Son İş Emri Tarihi alanı Varlık Modülü’ nde ilgili varlık için tamamlanmış son iş emrinin tamamlanma tarihini ifade etmektedir. Rutin Kontrol İş Planı No. ve Rutin Kontrol İş Planı Satır No. alanları varlıkla ilgili oluşturulmuş Rutin Kontrol İş Planı’nın tanımlanması ve planlamada hesaplanabilmesi için kullanılmaktadır. Varlık Konumu alanı ilgili varlığın hangi konumda bulunduğunun bir göstergesidir.

 

Sağda tanımlanan alanlarla birlikte varlık kartının Ana Sayfa sekmesinde Varlık Arıza Kodları işlevi yer almaktadır. İşlev çalıştırıldığında varlık kartına arıza kodlarının tanımlanabileceği bir sayfa açılacaktır. Açılan sayfada arıza kodları girilebilir, daha sonra bu arıza kodları plansız iş emirleri açılırken kullanılacaktır.

 

 

Varlık Hiyerarşisi Nedir?

Bir iş yerinde yer alan varlıklar kendi arasında hiyerarşik yapıda olabilir. Örneğin bir makine ana bir varlık, bu makinenin parçaları alt varlık ve parçalarda kullanılan alt bileşenler de 2. seviye alt varlık olabilir. Alt varlık seviyesi bu şekilde alt kırılımlarla devam edebilir. Yukarıda anlatılan hiyerarşi Microsoft Dynamics NAV/365 BC – Varlık Modülü’ nde tanımlanabilmektedir.

Yukarıdaki görselde Varlıklar arasındaki hiyerarşik yapıya bir örnek gösterilmiştir. Tank Parkı ana varlık durumundadır. Tank Parkı’ na bağlı olan MPG Tankı, Atık Reflux Tankı, Deg Tankı gibi varlıklar Tank Parkı ana varlığına bağlı olan alt varlıklardır, bu varlıklara birinci kırılım denilebilir. MPG Tankı varlığının bir alt kırılımında birçok varlık tanımlı olduğu görülebilir. Bu varlıklara MPG Besleme Pompası, MPG Vanalar örnektir. Hiyerarşik sistem bu şekilde olmakla birlikte kırılımların tanımlaması aşağıdaki başlık ile birlikte anlatılmıştır.

 

Varlık Hiyerarşisi Nasıl Tanımlanır?

Varlık listesine bir varlık tanımlaması yapılırken tanımlanan varlığın yer alacağı kırılıma sahip olan varlık seçildikten sonra Yeni işlevi çalıştırılmalıdır. Böylece eklenen varlık seçilen varlığın kırılımında açılacaktır. Yukarıdaki görselden örnek vermek gerekirse Tank Parkının alt varlığı olarak sistemde yer alacak bir varlık kartı açılmak istenirse Tank Parkının alt varlığı olan MPG Tankı varlığı listeden seçilerek Yeni işlevi çalıştırılmalıdır. Eğer eklenecek varlık MPG Tankı’ nın bir alt varlığı ise yani 2. kırılımda ise MPG Besleme Pompası, MPG Vanalar gibi varlıklardan herhangi birisi seçilerek Yeni işlevi çalıştırılmalıdır.

Bir Varlığın Hiyerarşideki Yeri Nasıl Değiştirilir?

Varlıkların kullanıldığı sistemlerde bazı durumlarda varlıkların birbiri ile olan bağlantısı koparılabilir veya alt varlığın farklı bir ana varlığa takılması söz konusu olabilir. Bu gibi durumlarda varlık listesinde yer alan varlıkların kırılımlarında ve hiyerarşik yerlerinde değişiklikler yapılması gerekecektir. Varlıkların hiyerarşik yerlerinin değiştirilebilmesi için Varlık Listesi sayfasında kullanılabilecek işlevler mevcuttur. Bu işlevler bir örnek üzerinden anlatılabilir. Örnek olarak MPG Besleme Pompası’ nı MPG Tankı’ ndan sökülüp Atık Reflux Tankı’ na takılması ele alınabilir. İşlem adımları aşağıdaki gibi olmalıdır;

 

İşlemi gerçekleştirebilmek için öncelikle varlık listesinin Ana Sayfa sekmesinde yer alan Listeyi Düzenle işlevi çalıştırılmalıdır. Açılan sayfada MPG Besleme Pompası varlığının bulunduğu satır seçilerek Çıkıntıla işlevi çalıştırılmalıdır. Bu işlemle birlikte MPG Besleme Pompası, MPG Tankı ile hiyerarşide aynı konuma gelecektir.

 

 

 

MPG Besleme Pompası varlığını Atık Reflux Tankı’ na takabilmek için yani bu varlığı Atık Reflux Tankı’ nın alt varlığı yapabilmek için Aşağı Taşı işlevi ile MPG Besleme Pompası Atık Reflux Tankı’ nın bir altına gelecek şekilde taşınmalıdır.

 

 

 

 

 

MPG Besleme Pompası alt varlığı olması planlanan ana varlığın bir alt satırına getirildikten sonra kırılımlarda bir alt kırılıma geçmesi için Girintile işlevi çalıştırılmalıdır. İşlev çalıştırıldığında ilgili varlığın hiyerarşideki son konumu aşağıdaki gibi olacaktır;

 

 

 

Tüm bu işlemler yapıldığında MPG Besleme Pompası varlığı MPG Tankı’ na takılı iken açılan iş emirleri ve bu iş emirlerinin maliyetlerinin MPG Tankı’ na yansıması için gerekli veriler korunur. Maliyet yansımaları alt varlık ana varlığa takıldıktan itibaren açılan iş emirleri için geçerli olacaktır.

 

Siz de bir ERP çözümü arayışı içerisindeyseniz, Microsoft Gold Partneri olarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.