E-Dönüşüm

Dijital Dönüşüm çağı olarak adlandırılacak bu yüzyılda, teknolojinin getirdiği hızlı değişimle birlikte, bilgiye hızlı ve kolay erişmek için online platformlar bir zorunluluk haline geldi. Dijital Dönüşüm nedir? Öncelikle bu kavramı genel olarak açıklayalım. Dijital dönüşüm, dijital teknolojinin bir işletmenin tüm alanlarına entegrasyonudur, çalışma şeklinizi temelden değiştirir ve şirketinize ve müşterilerinize değer katan bir kültürel değişimdir. Hareket halindeyken bile var olan öğrenme isteğimizin karşılanması için mobilleşme de dijital dönüşüm kapsamında en önemli kavramlardan biri olarak gündemimize oturdu. E-dönüşüm çözümleri de bu ihtiyaçların karşılanması için var oldu. O zaman e-dönüşüm nedir sorusunun cevabını verelim. 

E-Dönüşüm Nedir?

E-dönüşüm, belli alanlardaki bilgiye ulaşma serüvenin daha hızlı, esnek ve kolay yolu olan dijital dönüşüm platformu uygulamaları üzerinden yapılması ve kağıt tasarrufu ile daha çevreci bir yaklaşımdır diyebiliriz. E dönüşüm, Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nca hayata geçirilen e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter ve e-İrsaliye gibi dijital dönüşüm uygulamalarına verilen genel bir isimdir. Son yıllarda devlet politikası halini almaya başlayarak, yasal zorunluluklarla birlikte hem kamu hem de özel sektör için gereklilik haline gelmiştir. 

B2F E-Dönüşüm Uygulamaları

Ekibimiz tarafından geliştirilen e dönüşüm çözümlerimiz ile Microsoft Dynamics ERP programları; Business Central ve Navision’ı Türkiye yasal mevzuatlarına uygun şekilde kullanabilirsiniz. Detaylı bilgi için içeriklerimize göz atın. 

E-Fatura

E Fatura, belirli bir formatta standart hale getirilmiş, değiştirilemez bir şekilde mühürlenmiş, satıcı ve alıcı arasında güvenli, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan elektronik belgedir. E-Fatura, kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

E-Arşiv Fatura

E Arşiv Faturası, Vergi Usul Kanunu uyarınca kağıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın; 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde yer alan şartlara uygun olarak elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkan sağlayan uygulamadır.

E-Defter

E Defter, şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanunu’na ve Türk Ticaret Kanunu’na göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan kayıtlar bütünüdür.

E-İrsaliye

E İrsaliye, geleneksel metotlarla kağıt ortamında hazırlanan sevk irsaliyesi ile aynı hukuki niteliklere sahip olan ve geçerliliğini koruyan, dijital irsaliye belgesidir.

E-Mutabakat

E Mutabakat, firmaların müşteri, satıcı cari hesapları ile BA ve BS mutabakatlarını internet/e-posta üzerinden yapmalarını sağlayan ve sonuçlarını doğrudan Dynamics ERP sistemi üzerinde raporlayan çözümdür. Yasal açıdan gerekli olmayan ancak operasyonel anlamda çok hız kazandıran bir çözümdür. 

İletişime Geçin

Peki siz, E-dönüşüm çözümlerimiz ile dönüşümünüzü başlatmaya hazır mısınız?