E-Fatura

Teknolojinin hızlı gelişimi, şirketlerin iş yapma modellerindeki değişimi de beraberinde getirdi. Yıllardır alışılagelmiş bir düzen olan firmaların kağıt üzerinden kestikleri fatura biçimi de değişti ve elektronik ortama taşındı. Bu durum hız ve esneklik getirirken aynı zamanda tonlarca kağıdın tüketilmesinin de önüne geçerek ekolojik anlamda da dünyaya katkı sağladı. E-fatura, e-dönüşüm sürecinin getirisi olarak ortaya çıktı. 

B2F olarak, gelişen teknolojiye şirketinizin adapte olabilmesi için kolaylık sağlayan çözümler ile birlikte gelirken, e-fatura düzenine geçmeniz için destek sağlıyoruz. Sağladığımız çözümün özelliklerine geçmeden önce isterseniz “e-fatura nedir” bir ona bakalım. 

E-Fatura Nedir?

E-Fatura; kağıt fatura ile aynı hukuki nitelikleri taşıyan, standart hale getirilmiş, değiştirilemez, güvenli, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan fiziksel ortamdaki faturalandırma sürecinin dijital ortama taşınmış halidir. 

E-Fatura Avantajları

 • E-fatura ile fiziksel olarak hazırlanan faturalandırmanın ortadan kalkması ile kağıt tasarrufu sağlanır ve çevre dostudur.
 • Fiziksel faturalandırmanın getirisi olan zarf, mürekkep gibi farklı kırtasiye masraflarını da ortadan kaldırır.
 • Yanlış bilgileri düzeltmenin de maliyeti azalır.
 • Dijital ortamda yapılan işlemlerin işgücü ihtiyacını da azaltması sebebiyle çalışan maliyeti minimuma iner.
 • E-fatura dijital ortamda gönderildiği için kargo ücreti ortadan kalkar ve maliyetlerinizi azaltır.
 • E-fatura sisteminde arşivleme de dijital olarak yapılır ve arşivleme masraflarının önüne geçilmiş olur.
 • E-fatura ile faturalarınız kaybolmaz.
 • Faturalandırma süreci hızlandığı için çalışanlarınıza zaman kazandırır ve verimliliğini arttırırsınız.
 • Tahsilatlarınız hızlanacağı için şirketinizin nakit akışı da hızlanır.
 • Küçük şirketlerin büyümesine yardımcı olur.
 • Büyük şirketlerin tasarruf etmesine yardımcı olur.
 • Faturanızın müşteriye ulaşmama ihtimali ortadan kalkar.
 • Şirketlerin anlık finansal tablosunu daha hızlı görüntülemesini sağlar.

B2F E-Fatura Uygulaması

Microsoft Dynamics 365 Business Central, Navision ve AX gibi ERP yazılımlarınıza entegre olarak çalışabilen B2F e-fatura uygulaması ile faturalarınızı dijital ortamda oluşturun, saklayın ve dilediğiniz zaman faturalarınızı görüntüleyin. B2F e-fatura çözümü ile faturalandırma sürecinizi dijitale taşıyın, ödeme ve tahsilat süreçlerinizde hız ve verimlilik sağlayın. Faturaların nakliye ücretinden kurtulun, maliyetlerinizi azaltın. 

B2F E-Fatura Çözümünün Özellikleri

Yaygın Kullanım


B2F e-fatura çözümü birçok firmaya başarıyla uygulanmıştır.

Yasal Uyumluluk

GİB standartlarına uyumludur.

Güncelleme Desteği


Mevzuat takibi yapılıp, B2F tarafından düzenli olarak güncelleştirmeler yapılmaktadır.

Alışılmış Ekranlar


Tüm çözüm, doğrudan Dynamics ERP üzerinde tasarlandığı için, kullanıcılar bildikleri arayüzde çalışır ve ayrı bir sistem/program/arayüz ihtiyacı/kurulumu doğmaz.

Sisteme Faturaların Entegre Edilmesi


Genel faturaların, sistemden kabul/red cevaplarının verilmesi, satın alma ve devamında genel muhasebe ile entegrasyonu sağlanmaktadır.

Bildirim

Bir e-fatura geldiğinde, yeni bir e-fatura düzenlendiğinde ya da e-faturaya yanıt geldiğinde şirket içi/şirket dışı (müşteri/tedarikçi gibi) e-posta ile bilgilendirme yapısı kurulmaktadır.

İş Akışı ile Entegrasyon ve Zaman Tasarrufu

Gelen e-faturalar onay/iş akışı sürecine dahil edilmektedir. Şirket içi onayların digital ortamda alınması; hız, esneklik ve zaman kazandırır.

ERP’nin Diğer Modülleri ile Uyum ve İzlenebilirlik

Gelen tüm e-faturalar, sistemin standart belgeleri ile ilişkilendirilir. İlgili gelen e-faturaya istinaden aksiyon alınıp alınmadığı (mali muhasebe/stok yönetimi vb açıdan) izlenebilir.

E-Fatura Zorunluluğu

 • Brüt satış hasılatı veya satışları ile gayrisafı iş hasılatı 5.000.000 TL ve üzeri olan şirketler e-faturaya geçmek zorundadır.
 • EPDK yani Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan lisans alan şirketler, 06.06.2002 tarihli ve 4760 sayılı ÖTV Kanunu’a ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, satışı, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle e-fatura zorunluluğu bulunan şirketlerdir.
 • 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu’na ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden şirketler zorunlu olarak e-faturaya geçmelidir.
 • Bavul ticareti yapan tüm şirketlerin yasal olarak e-faturaya geçme zorunluluğu bulunmaktadır.
 • Komisyoncu ya da tüccar olarak meyve ve sebze ticareti yapan şirketlerin de e-faturaya sistemine geçmesi zorunlu kılınmıştır.
 • E-fatura uygulamasına kayıtlı olan şirketlerden, 3065 sayılı KDV Kanunu’nun 11. maddesi kapsamındaki mal ihracı (Türkiye'de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan bavul ticareti kapsamındaki satışlar dahil) ve yolcu ile birlikte eşya ihracı (Türkiye'de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, faturalarını da 01.07.2017 tarihinden itibaren e-fatura olarak düzenlemelidir.
 • E-İrsaliye uygulamasına geçiş zorunluluğu olan şirketler, e-irsaliye geçiş zorunluluğunun başladığı tarihte e-Fatura uygulamasına da geçmek zorundadır.
 • E-Arşiv Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu olan şirketler, e-arşiv fatura geçiş zorunluluğunun başladığı tarihte e-Fatura uygulamasına da geçmek zorundadır.
 • Mal veya hizmetlerin alınması, satılması, kiralanması veya dağıtımı işlemlerinin gerçekleştirilmesine aracılık etmek üzere internet ortamında 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da tanımlanan başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına e-Ticaret ortamını sağlayan gerçek ya da tüzel kişi aracı hizmet sağlayıcıları, internet ortamında gerçek ve tüzel kişilere ait gayrimenkul, motorlu araç vasıtalarının satılmasına veya kiralanmasına ilişkin ilanları yayınlayan internet sitelerinin sahipleri veya işleticileri ile internet ortamında reklamların yayınlanmasına aracılık faaliyetinde bulunan internet reklamcılığı hizmet aracıları, 2020 veya müteakip hesap dönemlerinden itibaren bu paragrafta belirtilen işler ile iştigal etmek üzere işe başlayacak mükellefler ise işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde, başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak, e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

E-Fatura Başvurusu Nasıl Yapılır?

e-Faturaya geçiş yapabilmek için öncesinde yapılması gereken işlemlerden biri mali mühür temin etmektir. Tüzel kişiler, mali mühürlerini Kamu Sertifikasyon Merkezi’nden (https://mportal.kamusm.gov.tr/bp/edf.go adresinden başvurabilirsiniz) temin etmelidir. Gerçek kişiler için ise 2 seçenek mevcuttur. Birincisi e-imza alabilirler, ikincisi mali mühür kullanabilirler. 

Mali mühür almak için öncelikle formu doldurmanız ve mali mühür ücretini ödemeniz gerekir. Başvuru işleminizi tamamladıktan sonra 3-4 gün içerisinde mali mühür verdiğiniz adrese kargolanır. Mali mühürünüz size ulaştıktan sonra e-Fatura’ya geçmek için hazırsınız demektir.

Mali Mühürünü almış şirketler, e-Fatura başvurusunu Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’nın https://portal.efatura.gov.tr/efaturabasvuru/ adresinden yapabilirler.

Blog Yazılarımız

Merak ettiğiniz diğer içeriklerimiz için blog yazılarımıza göz atın.

İletişime Geçin

E-fatura sistemine geçiş yapmak istiyorsanız, bizimle iletişime geçebilirsiniz. Detayları, bir toplantı planlayarak, konuşabiliriz.