Erp Çözümleri Pazardaki Talebi Etkiler Mi

B2F - Microsoft Gold Partner, MS Dynamics 365 > B2F Blog > Erp Çözümleri Pazardaki Talebi Etkiler Mi

Erp Çözümleri Pazardaki Talebi Etkiler Mi?

ERP sisteminin önemli ve iyi bir verimlilik aracı olduğunu söyleyebilmek için, iyi konumlandırılmış olması ve şirket operasyonları ile senkronize olarak işleyen bir sistem olması gerekmektedir. 

İyi uygulanmış bir ERP sisteminin getirdiği artılar da firmalara önemli ölçüde avantaj sağlamaktadır. Doğru planlamayı, maliyet yönetimini ve hız artırımını sağlayan ERP sistemi şirketlerde anlık doğru ölçümlemeye imkan tanır. Dolayısıyla fiyatlama ve raporlama yeteneğini sağladığı gibi aynı zamanda resmi düzenlemelere kolay uyum imkanı tanır. Ayrıca çalışanların bilgiye daha kolay ulaşmasını, zamanı etkin kullanmasını sağladığı için, bu durum iyi uygulanmış bir erp sisteminin avantajı sayılabilir. ERP sisteminin artılarından biri de kaynak maliyetinin azaltımıdır.

KOBİLER VE ERP SİSTEMİ

 
Büyük avantajlar sağlayan ERP yazılım sistemleri, artan küresel – yerel rekabet ve sınırlı üretim imkanlarının firmaları daha verimli çalışmaya doğru yöneltmesi sebebiyle kritik bir hal almıştır. Bu durumda özellikle KOBİ’ler yeniden yapılanmada, hız kazanımında ve verimlilik artışında gerekli bir yatırım olarak görmektedir. Zira verimliliği ve müşteri memnuniyetini ilk plana almayan ya da yeterince önem vermeyen firmaların, artan küresel ve yerel rekabet ortamında geride kalacakları aşikardır. Yöneticiler bu rekabet ortamında başarılı olarak  kalabilmek, daha rasyonel ve daha hızlı kararlar alabilmek için, özellikle büyük verinin depolanması, düzenlenmesi ve sunulması açısından iyi uygulanan bir ERP sistemine ihtiyaç duymaktadırlar. 
 

ERP SİSTEMİ PAZARI ETKİLER 

 
Elbette dünyada değişen ve gelişen teknoloji ve trendler ülkemizde yakından izlenmektedir. Mobil teknolojiler ve IOT  çözümleri de pazarı önemli ölçüde etkilemektedir. Yerlerini bulut teknolojileri üzerinden kiralama modeller ile sağlanan ucuz fakat kullanışlı ürünlere bırakan klasik projeler geride kaldı. Türkiye’de ERP pazarı önemli bir yere sahiptir. Her yıl %10-%20 oranında büyüme göstermektedir. Buna rağmen hala bir çok firma ERP sistemlerini kullanmamaktadır. Şunu söylemek gerekir ki; ERP çözümleri artan özellikleri ve avantajları ile daha da çekici kılınarak pazardaki talebi etkilemektedir. 

Siz de bir ERP çözümü arayışı içerisindeyseniz, Microsoft Gold Partneri olarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.