ERP Projelerinde Kritik Başarı Faktörleri

B2F - Microsoft Gold Partner, MS Dynamics 365 > B2F Blog > ERP Projelerinde Kritik Başarı Faktörleri

ERP Projelerinde Kritik Başarı Faktörleri

Kritik başarı faktörleri, yöneticilerin belirledikleri hedeflere ulaşmak için ve bu hedeften sapmamayı sağlamak amacıyla kullandıkları metriklerdir. Kısaca söylemek gerekirse, kritik başarı faktörleri hedeflerle ilgili bir konudur. Geçen zaman içinde birçok alanda uygulanmıştır. Bunun en başarılı örnekleri proje yönetiminde görmek mümkündür. Strateji gibi proje yönetimi de bir hedefe ulaşmak yönünde hareket edilmesini amaçlar. Sonuç olarak ERP sistemleri de karmaşık yapısı, uzun süreci, büyüklüğü ile kritik başarı faktörleri tespit edilip, buna bağlı olarak yönetilme durumundadır.

ERP projelerinde kritik başarı faktörleri üzerine birçok çalışma yapılmıştır. Öncelik ERP projelerinde başarıyı tanımlamak olmalıdır. ERP projelerinde başarı kriterleri için;

 • Kullanıcıların işlerinin eskiye göre daha kolay olması
 • Yönetimin memnuniyeti
 • Beklenen kavramsal tasarıma ulaşmak
 • Projenin beklenen sürede ve belirlenen bütçeyle bitmesi sayılabilir.

ERP projelerinde, proje yöneticileri teknik olmayan etmenleri atlamaktadır. Genellikle teknik ve finansal konularda yoğunlaşmaktadırlar. Bu sorunun çözülebilmesi için, araştırmacılar implementasyonlarının başarılı sonuçlanması amacıyla kritik başarı faktörleri üzerinde çalışmalar yapmışlardır. 

Kritik Başarı Faktörleri:

 • Proje Yönetimi
 • Proje Şampiyonu
 • Proje Takımının Moral ve Motivasyonu
 • Üst Yönetimin Desteği
 • Değişim Yönetimi
 • İmplementasyon Gerekçesi
 • Müşteri Danışmanlığı
 • Eğitim ve İş Geliştirme
 • BPR ve Yazılım Konfigürasyonu
 • ERP Paketinin Seçimi
 • İmplementasyon Sonrası Destek
 • Kriz Yönetimi ve Sorun Giderme

Daha önceden belirlenen kritik başarı faktörlerinin, şirket için proje yönetimin hangi aşamalarında etkili olduğunu tespit etmek de ERP projelerinin yönetiminde iş kolaylaştırma sağlayacağı da unutulmamalıdır.

Önceden belirlemiş olduğumuz kritik başarı faktörlerinin şirketler için proje yönetimin hangi adımlarında ağırlıklı olduğunu tespit ve ERP projelerinin yönetiminde işimizi kolaylaştıracağı açıktır. 

 

Siz de şirketinizin rekabet ortamında öne geçmesini istiyorsanız, Microsoft Gold Partneri olarak bizimle iletişime geçebilir, dünya üzerinde önde gelen firmaların kullandığı erp yazılımı olan Dynamics 365 Business Central ve iş zekası çözümü olan Power BI’dan faydalanabilirsiniz.