ERP Projelerinin Başarısızlık Nedenleri

B2F - Microsoft Gold Partner, MS Dynamics 365 > B2F Blog > ERP Projelerinin Başarısızlık Nedenleri

ERP Projelerinin Başarısızlık Nedenleri

ERP yazılımları firmalarda uygulamaya geçirilirken sıkıntılı, uzun ve oldukça maliyetli süreç ile karşı karşıya kalınması kaçınılmazdır. ERP uygulamaları, başarısız olma riskini sürekli taşıdığı için ve ciddi tutarlara mal olduğundan birçok işletmen endişeli yaklaşmaktadır. Bu endişeleri bertaraf etmek ve ERP projelerinde başarıyı yakalamak için üst yönetimin başından sonuna kadar projeye inanmış, kararlı ve takipçi olarak projede yer alması gereklidir. ERP uygulamalarında istenilen başarıya ulaşmak için önemli etkenlerden biri de sistem işlerken sağlıklı verilerin olması ve girişlerin doğru zamanda doğru şekilde yapılmasının gerekliliğidir. Firmanın beklenti ve ihtiyaçlarının doğru tespit edilmesi de çok önemlidir. ERP yazılımlarının uygulamasının başarılı olması için, kurulum süresince sorumluluk üstlenen ve yazılımı kullanacak olan çalışan personelin yaklaşımı da önemli etkendir. Değişik birimlerde ERP yazılımını uygulamaya alacak olan personel, yazılımı kullanmakta çok istekli olmayıp eski yazılımın uygulanmasının daha mümkün olduğunu düşünüyorsa yazılımı kullanmakta direneceklerdir. Bu da projenin başarısızlığı yolunda ilk ve önemli bir etkendir. 

ERP uygulamalarının uygulamaya başlanılmasından önce geniş kapsamlı hazırlık yapılması sistemin sağlıklı ve başarılı bir şekilde yürütülmesi için oldukça önemlidir. Bu süreç ERP uygulamalarının başarılı olması açısından atlanmaması gereken bir adımdır. Ön hazırlık yapılmamış, plansızca hazırlanan ve dikkatli bir şekilde yönetilmeyen ERP uygulamaları kaynakların israfına yol açar ve firmayı rekabet avantajından yoksun kılar.

Bu ve benzeri etkenlerle birçok ERP uygulaması çeşitli nedenlerden dolayı başarısız olmaktadır. Bu sebepleri farklı başlıklarda toplayarak açıklayalım:

Yönetimden Kaynaklı Problemler:

 • Danışmanlık şirketi seçiminde yönetimin ERP yazılımı veya ERP paketini uygulayacak şirketin sunduğu maliyeti, firmanın gerçek ihtiyaçlarının ve isteklerinin üzerinde bir kriter olarak değerlendirmesi sonucunda doğru seçim olmaması.
 • Proje ekibine vizyon sahibi ve karar verme yeteneğine sahip, firmanın eksikliklerini, ihtiyaçlarını iyi bilen personellerin atanmaması.
 • Üst yönetimin projeyi yeteri kadar benimsememesi.
 • Belirli standartlara oturmamış iş süreçlerinin sürekli kişilere ve durumlara göre değişiklik göstermesi.
 • Basiretsizlikten ve analiz yeteneği olmamasından kaynaklı proje için gerekli gereksiz raporların istenmesinin hem karışıklığa sebebiyet vermesi hem de çok yüksek bütçelerin ortaya çıkması.
 • Halen kullanılmakta olan sistemden yeni bir sisteme geçerken kullanılacak olan veri temizliğinde problemler çıkması.
 • Firmaların ERP projesi seçiminde ihtiyaç ötesi geniş kapsamlı teknolojiye sahip olma doğrultusunda karar vererek hem işi büyük tutma hem de maliyeti yükseltme durumu.

ERP Proje Danışmanlarından Kaynaklı Problemler:

 • Danışmanlara proje öncesi süreçle ve proje organizasyonu ile ilgili eğitimlerin verilmemesi.
 • Danışman şirketin projede uygulayacağı metotlar, danışman şirketin kadrosunun sektörel tecrübeleri ve projeye yaklaşımları çok önemlidir.
 • Projenin entegre edilmesinde danışmanın rolü büyüktür. Danışmanın görevi sona ermeden sistemin mantığını çalışan personellere aktararak iyi bir eğitici rolünün de olması gerekir. Aksi takdirde firmalarda sürekli bir danışman olması maliyeti yükseltecektir.
 • Bir ERP projesini kuracak olan ERP şirketinde yazılım kurulum tecrübesi de olması gerekir. Hatta bunun yanı sıra KOBİ’lere süreç ve yapılanma, organizasyon konusunda yönlendirme yapabilecek nitelikte olmalıdır.
enterprise-resource-management-nedir

Firmanın Proje Ekibinden ve Personelden Kaynaklı Problemler:

 • Proje ekibi kurulduktan sonra ekipte sık sık değişiklik yapılması.
 • Projeye personelin isteksiz yaklaşması ve eğitilmemesi.
 • İşini kaybetme endişesi taşıyan personellerin çalışması.
 • Değişime kapalı olan personel.
 • Çalışan personelin projeyi sahiplenememesi.
 • Günlük iş yoğunluğunun fazla olması ve proje ile ilgili çalışmalara bu yüzden katılamama.
 • Projenin organize edildiği zaman projeye ayırılacak zamanın yanlış planlanması
 • Projenin firmada sadece bilgi işlem biriminin sorumluluğunda olduğunun düşünülmesi.
 • Proje uygulamalarının ikinci bir iş gibi algılanması sebebiyle gerekli önem ve katkının verilmemesi

ERP Projesi Yazılımını Üreten Yazılım Firmasından Kaynaklanan Problemler:

 • Protokolü fazla olan ve kullanımı zor olan projeler
 • ERP projesi ile ilgili uygulamada ve eğitimde ERP destek yetersizliğinin olması
 • Firma yöneticilerinin ihtiyaç ve taleplerinin çok net karşılanamaması ve yöneticilerin bilgiye ulaşmada çok vakit harcaması.
 • ERP projesinin yazılım firmasının o sektörde tecrübesinin az olması nedeniyle istenilen proje yazılımının yetersiz olması.
 • Başlangıç itibariyle firmanın istediği tüm kriterleri karşılaması ve projenin tamamlanması ile sürdürülebilirliği zor olan, bakımı zor olan ERP sistemlerinin oluşması.
 • Firmanın iş geliştirme ve devam ettirme açısından sektörel gereksinimlerin altında kalması veya karşılayamaması.
 • ERP projesinin uygulamaya konması sırasında ve uygulamadan sonra firmanın gereksinim duyacağı değişimlere ve yeniliklere karşı yetersiz kalması.

ERP projenizin başarısızlıkla sonuçlanmasını istemiyorsanız, B2F’in ERP Danışmanlığı, ERP Yerinde Personel hizmetinden faydalanabilir ve dünya üzerinde yüz binlerce kullanıcısı olan Microsoft Dynamics 365 Business Central ürününü kullanabilirsiniz.