ERP Sistemi Bir Verimlilik Aracı Mıdır?

B2F - Microsoft Gold Partner, MS Dynamics 365 > B2F Blog > ERP Sistemi Bir Verimlilik Aracı Mıdır?

ERP Sistemi Bir Verimlilik Aracı Mıdır?

Firmaların iyi bir ERP yazılımından beklentisi doğal olarak firma ihtiyaç ve beklentilerini maksimum düzeyde karşılayarak performansı arttırmasıdır. ERP sisteminin önemli bir verimlilik aracı olduğunu söyleyebilmek için, iyi konumlandırılmış ve şirket operasyonları ile senkronize olmuş bir sistem olması gerekir.                 

Bilindiği üzere temel ERP modülleri muhasebe, satış ve satın alma, depo, stok, finans, kaynak ve insan kaynakları yönetimi üzerine firmaların ihtiyaçlarına göre geliştirilmişlerdir. Bütün bu konuların yanı sıra web yazılımları yaparak, özellikle firma merkezlerinin dışında operasyon ekiplerinin ve satış ekiplerinin kullanacağı ERP yazılımları ile entegre çalışan, merkez ve dış katmanlar arasında senkronize olmuş bir ERP sistemi çok daha avantajlı ve kullanıma uygundur. ERP sisteminin bir parçası olarak görülen e-dönüşüm çözümleri, ERP ile entegre çalışması sağlanarak, kullanan firmalara zaman açısından ve maliyet bakımından avantaj sağlamaktadır.

Kısaca net bir şekilde şunu söylemek mümkündür: etkin zaman kullanımı ve kaynak maliyeti azaltımı iyi uygulanmış bir ERP sisteminin artıları olarak kabul edilir.

Günümüz ekonomik şartlarında artan küresel ve yerel rekabet göz önüne alındığında kısıtlı olan üretim imkanları firmaları daha da verimli çalışmaya zorlamaktadır. Zira verimliliği ve müşteri memnuniyetini arka planda tutan firmalar rakip firmalardan geride kalmaktadır. Özellikle daha hızlı ve daha rasyonel kararlar almak isteyen yöneticilerin istekleri, verilerin depolanması ve düzenlenmesi, ardından hızlı bir şekilde raporlanıp sunulmasıdır. Bu yüzden de ERP sistemleri büyük avantajlar sağladığından firmalar açısından önemli bir hale gelmiştir. Özellikle KOBİ’ler ERP sistemlerini verimlilik artışı ve hız kazanma açısından, yeniden yapılanma bakımından gerekli önemli bir yatırım olarak kabul ederler. Değişen teknoloji ve trendler ülkemizde de takip edilmektedir. Türkiye ERP pazarı her yıl yüzde 10 – yüzde 20 oranında büyümektedir. Ancak yeterli bir oran değildir. ERP sistemleri sürekli artan özellikleri ile daha da çekici hale gelmiş ve pazardaki talebi de önemli ölçüde etkilemiştir. Fakat hala birçok firma ERP çözümlerinden faydalanmamaktadır.

Siz de şirketinizin rekabet ortamında öne geçmesini istiyorsanız, Microsoft Gold Partneri olarak bizimle iletişime geçebilir, dünya üzerinde önde gelen firmaların kullandığı erp yazılımı olan Dynamics 365 Business Central ve iş zekası çözümü olan Power BI’dan faydalanabilirsiniz.