ERP Yazılımları Yaklaşımları

B2F - Microsoft Gold Partner, MS Dynamics 365 > B2F Blog > ERP Yazılımları Yaklaşımları

ERP Yazılımları Yaklaşımları

ERP yazılımları insana dokunan ve şirket kültürünü yansıtan yazılımlar olmakla beraber, süreç içinde kendine yer edinmiş ya da süreci şekillendiren yazılımlardır. 

ERP projelerinin başarı oranlarında da farklı sonuçların oluşması çok değişkenin olmasına bağlıdır. Bu değişkenlere bir göz atalım. 

 • Şirketin ihtiyaçlarına ve bütçeye göre doğru program seçimi
 • Şirket çalışanlarının ve iş ortağının yetkinlik düzeyleri
 • Şirketin üst düzey yönetiminin yaklaşımı ve istenilenlerin netliği
 • Şirket bünyesinde doğru proje ekibi ve doğru iş ortağının seçilip seçilmemesi
 • Şirket çalışanlarının alışkanlıklarını değiştirme ölçüsü
 • Şirket yönetiminin değişime inanması ve desteklemesi 

Bu konular ERP sisteminin hem başarılı olmasının hem de başarısız olmasının nedenleri olabilir. Başarılı olamayan projelerin neden başarılı olamadıklarını daha anlaşılır açıklayalım.

 • Üretilen verilere güvenilememesi
 • Bütçesini aşan projeler olması
 • Projenin kullanım zorluğu sebebiyle programa alışılamaması
 • Şirket süreçlerinin programa uyumunun sağlanamaması
 • ERP sistemi için ödenen ücretlerin karşılığının alınamadığını düşünen şirket yönetimleri ve sahipleri
 • ERP sistemi ile departmanların senkronize olamaması 
Başlangıç itibariyle ERP yazılım sisteminin satış sürecindeki konuşulan konuların şirket gerçekleriyle de kullanılan yazılımın gerçekleriyle de uyuşmaması tabi ki proje sonucunun başlangıçta konuşulan hayal edilen gibi başarılı olamadığı için pişmanlık, umutsuzluk ve güvensizlik olması kaçınılmaz bir durumdur.
 
Bu durumdaki sıkıntı ise şirketin ihtiyaçları ve sonuçlarının iyi belirlenememesinin yanı sıra, doğru olmayan süreci sisteme uydurmaya çalışmaktır. ERP sistemleri oluşturulurken başlangıç itibariyle basit ama gerçek ihtiyacı cevaplayabilecek tasarımı yapabilmek önemlidir. Bunun içinde çok düşünmek, çok vakit harcamak, daha da fazla empati yapmak gerekir. Fakat genel olarak tasarıma az zaman ayırmak, zor bir geliştirme ya da iş yapmak, buna zaman harcamak, program standartlarını değiştirmek bir yanılgı olarak iyi iş yapmanın ve başarılı olmanın tatmin durumu olarak görülür. Aslında basit, adım adım düşünülmüş, ulaşılmak istenen gerçekçi hedeflerin doğurduğu ihtiyaçları anlamak ve doğru sonuçlar sunan bir sistemin başarılı olması çok daha mümkün ve gerçekçi bir yaklaşımdır.
 
ERP yazılımlarının ileride normal bir akışa geçip geçmemesi, proje anlayışı yerini kısa sürede kullanıma geçen ürün haline gelip gelmeyeceği, işin yapısının buna uygun olup olmaması gibi farklı farklı değişkenlere göre cevaplar oluşturulmalıdır. Artık günümüzde bulut teknolojileri proje anlayışını değiştiriyor olması yakın gelecekte de farklı soruları ve ihtiyaçları da beraberinde getireceğini işaret etmektedir. Bu sorulara hazırlıklı olabilmek için ise temel ERP süreçlerinin artık oturtulması gerekir. Günümüzde büyümek ve gelişmek isteyen, değişen dünyaya ayak uydurmaya çalışan işletmeler için ERP yazılımları lüks olmaktan çıkıp zorunluluk olmuştur.  ERP yazılımları ile hemen hemen her gün bir çok alanda farklı gelişmelerin olduğu teknoloji dünyasında, iş modellerinin de buna bağlı olarak değişmesi, sektörel süreçlerin standartlaşması ve sistematikleşmesi, işletmelerin doğru süreç ve yöntemlerle çalışmalarını sağlayıp, kaynak yönetimi ile maksimum verimin alınmasını sağlayacaktır. 

Siz de bir ERP çözümü arayışı içerisindeyseniz, Microsoft Gold Partneri olarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.