ERP’de Satış Planlama

Microsoft Dynamics 365 Business Central / Navision

ERP’de Satış Planlaması ve Stok Rezervasyon Yönetimi

Şirketler için doğrudan kazanç sağlayan satış planlamanın ERP sistemi üzerinden sorunsuz yönetilebilmesi her şirket için vazgeçilmez bir taleptir. Microsoft’un engin tecrübesi ile dünya üzerinde yüz binlerce kullanıcısı olan ERP sisteminden hızlı ve kolay bir şekilde satış planlama yapabilirsiniz.  Microsoft Dynamics NAV/365 Business Central üzerinde satış planlamasını yapmak ve sevk edeceğimiz maddeleri stoğumuza almak için satın alma siparişleri ya da üretim emirleri oluşturmamız gerekebilir.

Microsoft Dynamics 365 Business Central/Navision ERP’de satış planlamanın birden fazla yolu vardır;

  1. Madde kartı üzerinden planlama parametreleri belirleyerek Planlama Çalışma Sayfası üzerinden MPS (Master Production Schedule/Ana Üretim Planı) hesaplaması yapılabilir.
  2. Sipariş Planlaması ekranı üzerinden siparişlere göre tedarikler planlanabilir.
  3. Bir planlama ekranı kullanmadan tamamen manuel bir şekilde üretim emri/satın alma siparişi oluşturulabilir.
  4. Satış siparişi üzerinden planlama yaparak satış siparişine göre üretim emri/satın alma siparişi açılabilir.

Bir siparişe göre planlama yapmak ve tedarik siparişlerini oluşturmak için izlenebilecek en basit yollardan biri, doğrudan satış siparişi üzerinden üretim emri ya da satın alma siparişi oluşturmaktır.

Satış Planlama İçin Üretim Emri Oluşturma

Satış siparişi üzerinden üretim emirleri oluşturulmadan önce üretim emri açılacak her bir madde kartının üzerinde bulunan “Stok Yenileme Sistemi” alanının ‘Üretim Emri’ olarak belirlendiğinden emin olunmalıdır.

Satış siparişi üzerinden satış planlaması yapmak üzere üretim emri oluşturmak için şu şekilde bir yol izlenmektedir. Satış siparişi açılır ve şerit menü üzerinde bulunan Eylemler > Planla > Planlama işlevine tıklanır.

“Satış Sipariş Planlaması” ekranı açılır. Bu ekran üzerinde bulunan alanlar şunlardır;

  • Müsait: Satırdaki madde için kullanılabilirliği göstermektedir. Kullanılabilirlik miktarı sevk tarihine kadar stokumuza giriş yapması beklenen tedarik siparişlerinin miktarı ve mevcut durumda elimizde bulunan, herhangi bir başka talebe rezerve edilmemiş stok miktarının toplanması ile hesaplanmaktadır.
  • Planlanmış Miktar (Satır Üzerinde): Satır için daha önceden planlanmış miktarın değeridir. Üretim emri daha önceden açılmış olabilir ya da stoktan veya farklı bir giriş belgesinden (satınalma, satış iade vb.) stok rezervasyonu kullanılarak ilgili talep planlanmış olabilir. Bu sayfa üzerinden oluşturulacak üretim emri henüz planlanmamış miktar kadar açılacaktır.

Bu ekran üzerinde şerit menü Ana Sayfa > İşle > Üretim Emri Oluştur işlevine tıklanır. Karşımıza açacağımız üretim emri durumunu ve sipariş türünü belirleyebileceğimiz “Satıştan Sipariş Oluştur” sayfası açılmaktadır.

Oluşacak üretim emirlerinin durumu “Üretim Emri Durumu” alanında belirlenebilir. Sipariş Türü alanında ise seçebilecek ‘Madde Siparişi’ ve ‘Proje Siparişi’ kavramlarının çalışma şekilleri şöyledir;

Madde Siparişi; Bu seçenek satış siparişini madde bazında değerlendirir ve siparişte geçen her bir satır için ayrı bir üretim emri oluşturulur.

Proje Siparişi; Bu seçenek satış siparişini proje olarak değerlendirir ve satış siparişinde geçen Stok Yenileme Sistemi, ‘Üretim Emri’ olarak belirlenmiş her madde için birden fazla satıra sahip tek bir üretim emri oluşturur.

İlgili seçimler yapıldıktan sonra ‘Evet’ butonuna tıklanır ve bunun sonucunda üretim emirleri belirlenen seçeneklerle oluşturulur. Üretim emirleri oluşturulurken eğer bir hata ile karşılaşılmadıysa açılan bilgi kutusunda oluşturulan üretim emirlerinin numaraları sırayla görülebilir. Oluşturulan üretim emrinin durumuna bağlı olarak ekran görüntüsündeki listelerden üretim emrine ulaşılabilir.

Satış Planlamada Stok Rezervasyonu

Üretim emirleri planlandıktan sonra Satış Siparişi üzerinden tekrar Satış Sipariş Planlaması sayfasını açarsak planlama yaptığımız satırların Planlanmış Miktar alanlardaki değerinin artık ’0’ olmadığını görebiliriz. Çünkü satış planlama çalışması yapıldığında satış siparişine karşılık olarak oluşturulan üretim emirleri satırından beklenen stok satış ile birbirine rezerve edilmektedir. İlgili rezerve edilmiş miktar satış sipariş satırının ya da üretim emri satırının üzerinden izlenebilir.

İlgili rezerve edilmiş miktar değerinin üzerine fare ile geldiğimizde altında bir çizgi belirdiği görülür. Bu miktara tıklayarak detayına bakılabilir. Miktarın üzerine tıklandığında rezervasyon girişlerinin detayı görülebilir. Bu sayfa üzerinde ilgili rezervasyonun hangi madde defter girişlerinden ya da belgelerden yapıldığı takip edilebilir.

Yapılan satış planlaması sipariş izleme sayfalarından da görülebilir. Satış planlama esnasında yapılan stok rezervasyonu ile beraber ya da madde kartında Sipariş İzleme İlkesi alanı ‘İzleme’ olarak belirlenen madde kartları için planlama sonrasında izleme girişleri oluşmaktadır. Bu izleme girişleri sayesinde planlama esnasında oluşturulan tedarik siparişlerinin hangi talep için oluşturulduğu takip edilebilir. Bir satış siparişi üzerinde Sipariş İzleme özelliğini kullanabilmek için satır işlevlerinde şu menü takip edilir; Satır > İşlevler > Sipariş İzleme

Sipariş izleme ekranındaki bilgiler şunları ifade etmektedir;

Miktar: Satırda bekleyen toplam miktar,

İzlenmeyen Miktar: İzleme girişine sahip olmayan toplam miktar gösterilmektedir.

Sayfadaki satırlarda ise talebin hangi madde defter girişi ya da tedarik siparişi ile karşılandığı görülebilir.

 

Satış Planlaması İçin Satın Alma Siparişi Oluşturma

Satış planlaması için satınalma siparişi oluştururken izlenmesi gereken yol şu şekildedir. Satış sipariş belgesinin üzerindeki şerit menüde Eylemler > İşlevler > Satın Alma Belgesi Oluştur > Satınalma Siparişleri Oluştur işlevine tıklanır.

Gerekli planlamanın sistem tarafından gerçekleştirilmesi ve talep/tedarik hesaplaması sonrasında karşımıza Satın Alma Siparişleri Oluştur sayfası açılır. Sayfa üzerindeki alanlar şu şekilde kullanılmaktadır;

  • Satıcı: İlgili satırda geçen maddenin kartının üzerinde varsayılan olarak belirlenmiş satıcının numarası Bu değer “Satıcı” alanı üzerinden doğrudan değiştirilebilir ve oluşturulacak satınalma siparişinin satıcısı seçilen değer ile belirlenebilir. Eğer bu alan değiştirilmezse satınalma siparişi varsayılan olarak belirlenmiş satıcı numarası ile oluşturulur.
  • Satın Alınacak Miktar: Oluşturulacak satınalma sipariş satırının miktarı belirlenir. ‘0’ olarak belirlenen satırlar için satınalma sipariş satırı oluşturulmayacaktır.

Satın Alma siparişi için satırların miktar ve satıcı bilgisi belirlendikten sonra işleme devam edilir. İşlemden vazgeçmek istenirse “İptal Et” butonuna tıklanmalıdır. Eğer sayfa üzerindeki “TAMAM” butonuna tıklanırsa ilgili maddelerin belirlenmiş satıcı numaraları ve satın alma miktarları için satınalma siparişleri oluşturulur.

Satın alma siparişleri oluşturulduğunda bilinmesi gereken noktalardan biri şu olmaktadır; siparişler oluşturulmadan önce belirlenen satıcı numaraları arasında ortak olan satırlar bulunur ise bu satırlar için ortak tek bir satınalma siparişi oluşturulur.

Oluşturulmuş satınalma siparişlerine ulaşmak için ekran görüntüsünde gösterilen “Satın Alma Siparişleri” listesine gidilebilir.

Satış siparişinin üzerinden satın alma siparişi oluşturulduğunda satış ve satın alma siparişi arasında rezervasyon girişi oluşmamaktadır.

Siz de bir ERP çözümü arayışı içerisindeyseniz, Microsoft Gold Partneri olarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.