Finans Yönetimi

Bir işletmenin faaliyetlerini sürdürebilmesi; yeterli finansmanı bulması, başarılı bir finans yönetimi ve yeterli karlılığı elde etmesi ile doğrudan ilişkilidir. Günümüz piyasa şartlarında meydana gelen değişimler finans sektörünü de karmaşıklaştırdı ve finans yönetimi her işletme için bir zorunluluk halini aldı. Finans yönetimi çözümleri de bu ihtiyaçların karşılanması için var oldu. O zaman finans yönetimi nedir sorusunun cevabını verelim. 

Finans Yönetimi Nedir?

Son yıllarda Finans Yönetimi, hem kurumların finansal hedeflerine ulaşması için hem de şirketlerin ihtiyaç duyduğu finansal kaynakları sağlamak için kullanılan yönetim biçimidir. Finansal yönetim şirketlerin stratejik hedeflerine ulaşmak için ihtiyaç duyduğu nakdi ve gayri nakdi varlıkların bulunması, bu varlıkların doğru şekilde yönetilmesi ve kullanılması anlamına gelir.

Finansal Yönetim Faydaları

Finansal yönetim sayesinde işletmeler firma değerlerini maksimize edebilirler. Finansal yönetim şirketlerin hem marka değerini, finansal değerini sürdürebilir şekilde maksimize etmesini sağlar. Firma değerini maksimum seviyeye çıkartmak için doğru ve stratejik bir finans yönetimi politikası izlenmelidir. Marka ve finansal değerini maksimum noktaya ulaştırmak için pro aktif, finansal stratejileri net ve izlenebilir bir finans yönetim anlayışının olması şarttır. Nakdi ve gayri nakdi varlıkların doğru şekilde izlenmesi ve kullanılması şirketlere sağlıklı bir şekilde büyüme, rekabet avantajı ve sürdürebilir değer artışını sağlatacaktır. Bu yönetim şekli, Business Central/ NAV gibi erpler ile tümleşik şekilde kurgulanması çok önemli bir karardır.

B2F Finansal Yönetim Uygulamaları

Nakit ve Varlık Yönetimi

Şirketlerin sektörlerine ve iş yapış biçimlerine göre değişen finansal süreçlerini daha iyi kurgulayıp raporlanabilir şekilde takip edebilmek için B2F olarak geliştirdiğimiz Finansal Kiralama/Leasing, Teminat, Banka Kredileri, Kambiyo Senetleri, Ödeme Planı Yönetimi, Nakit Akışı/Bütçe gibi tümleşik  çözümler, size rekabet avantajı sağlayacağı gibi,  daha sağlıklı finansal stratejileri uygulamaya almanızı sağlar.

 

Konsolidasyon

Konsolidasyon, grup şirketlerinin finansal ve operasyonel verilerinin  birleştirilmesi işlemidir. Bu işlem için ana veri yönetiminin ve şirketler arası işlemlerin sağlıklı yapılabilmesi şarttır. Business Central/NAV altyapısı ve B2F olarak geliştirdiğimiz çözümler ile birlikte, grup şirketlerinin ayrı ayrı gerçek performansını değerlendirebileceğiniz gibi şirketler arası işlemleri elemine ederek tek şirketmiş gibi rapor alınması çok kolay.

Kurumsal Risk Yönetimi

Rekabetçi piyasada sürdürülebilir bir büyüme için hem maliyet hem de potansiyel fırsatlara iyi hazırlanmak için kurumsal risk yönetimi üstünde giderek daha çok durulmaya başlanılan bir olgu haline gelmiştir. B2F olarak hazırladığımız Risk Yönetim Çözümüteminatlardan, müşteri limitine, değerli varlık yönetiminden DBS’ye uzanan bir yapıyla doğru ve raporlanabilir şekilde şirketlerin ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

Dijital Bankacılık

Gelişen finansal teknolojiler ile birlikte sistemler arası bilgi aktarımları, çalışanlarının verimliliklerini arttırdığı gibi, hatalı işlemleri engellemede önemli bir rol oynamakta. B2F olarak geliştirdiğimiz Dijital Bankacılık yönetimi içerisinde bulunan Banka Entegrasyonları (Ekstre-Ödeme-Çek Senet hareketleri-DBS) hızlı implementasyonu ve tüm bankalarla çalışabildiği için şirketlerin ve çalışanların iş gücü tasarrufu yapmasını sağlayacaktır.

İletişime Geçin

Peki siz, Finans Yönetimi çözümlerimiz ile dönüşümünüzü başlatmaya hazır mısınız?