İş Zekası

İş Zekası

Şirketler ve kurumlar hedefleri doğrultusunda teknolojik – stratejik planlarını en hızlı ve en verimli şekilde uygulamak, şirket ve kurum verilerinin doğru analizini yaparak, uygulamadaki zorlukların önüne geçmek için iş zekasına ihtiyaç duymaktadır.

Hayatımızın her noktasına etki eden teknolojik gelişmelerin yaşandığı günümüzde, şirketler ya da kurumlar; hızlı iş yapabilmek, verimlilik artışı sağlamak, yeniliklere kolay adapte olmak, performansı arttırmak ve maliyetleri düşürmek gibi farkı sebeplerle iş zekası uygulamalarından faydalanmaktadır. 

Peki, business intelligence yani iş zekası kavramı nedir, uygulamaları nelerdir gibi soruları yanıtlayalım.

İş Zekası Nedir?

Sürekli gelişen ve değişen iş dünyasının etkisiyle, şirketlerin ve kurumların elde ettikleri ham verilerin sürekli artmasıyla büyük veri akışı zorlukları yaşanmaya başladı. Şirket ve kurumların bu verileri, ihtiyaçlar ve hedefler doğrultusunda; kullanışlı ve pratik bir teknoloji ya da yönteme dönüştürmek için kullandıkları çözümlere iş zekası, business intelligence ya da kısaca BI denir.

İş Zekası Sistemleri

İş zekası sistemleri kullanan şirketler ve kurumlar; verilerini bütün olarak görerek, analiz edip, iş süreçlerini geliştirme amacıyla çıkarım ve iyileştirme yaparak, stratejik kararlarlar alabilmektedir.

İş Zekası Uygulamaları

İş zekası uygulamaları; şirketlerin iç ve dış iş bilgilerinin toplanması, analiz edilmesi, yorumlanması, uygulanması gibi süreçlerin hayata geçmesi için kullanılan; teknoloji, uygulama, süreç, strateji, ürün ve teknik bütünüdür.

İş Zekası Kullanmanın Şirketlere Sağladığı Avantajlar Nelerdir?

 • İşlenmemiş verilerin verimli bir iş sürecine dönüşmesini destekler.
 • Verileri, değerlendirilebilir verilere dönüştürür.
 • Şirketlerin veriye dayalı stratejik planlar yapmasını sağlar.
 • Şirketlerin yeni fırsatları görmesini kolaylaştırır.
 • Karmaşık verilerin analiz edilmesinde etkilidir.
 • İş geliştirmeye katkı sağlar.
 • Veri toplama, veri arşivleme, veri analizi ve bilgi yönetimi ile karmaşık iş süreçlerini kolaylaştırır.
 • Şirketlerin veriye dayalı kararlar almasını sağlar.
 • Şirketlerin operasyonel faaliyetlerini iyileştirmek için çıkarımlar yapar.
 • Yönetim kadrosu için tek ekrandan görselleştirilmiş analiz ve raporlara erişmek, şirket verilerinin bütünsel analizini yapabilmek için önemlidir.

İş Zekası Yöntemleri Nelerdir?

İş zekası uygulamaları, farklı teknolojileri alt yapısında barındıran süreçlerdir. Bu teknolojiler şirketlerin ve kurumların verileri irdeleyerek, analiz etmesini, gerçek istatistiklerle gelecek için önlem ya da aksiyon almasını sağlayan önemli analitik veriler sunmaktadır. Business intelligence  çok yönlü teknik yöntemleri bünyesinde barındırır.

İş zekası uygulamalarında kullanılan çeşitli teknik ve yöntemler

 1. Veri Madenciliği:Veri madenciliğinin BI teknolojilerinde, verileri anlamlandırma açısından çok önemli bir yeri vardır. Veri madenciliği; farklı veri tabanlarını ve istatistiki bilgileri analiz ederek, veriler arasında ilişki kurup, çıkarımlarda bulunur ve önceliklendirme yapar.
 2. Sorgulama: Veri tabanı üzerinden yapılan veri ya da bilgi sorgulamasıdır.
 3. Veri Hazırlama:Uygun verileri birleştirme ve yapılandırma sürecindeki teknik basamaktır.
 4. Raporlama:Verilerin analiz edilerek, ilgili başlıklarda raporların oluşturulması adımıdır.
 5. Kıyaslama:Verilerin istatistiki olarak geçmiş verilerle karşılaştırmasını yapar.
 6. Tanımlama:Geçmiş verilerin yorumlanma aşamasıdır. Bu verilerin tanımlanması, gelecekteki veriler ile ilgili tahmin yürütmek için önemlidir.
 7. İstatistiksel analiz:Verilerden elde edilen rasyonel sonuçları toplamak ve doğru bir yönelim belirlemek için istatistiksel uygulama sürecidir.
 8. Veri görselleştirme:Verilerin kolay okunabilmesi için çizelgeler ve grafikler gibi görsellerin hazırlanmasına veri görselleştirme

İş zekası uygulamaları işletmelerin geçmiş, gerçek ve gelecek zaman bağlamında verileri analiz etmesini sağlayarak, uzun vadeli başarı için gereklidir. İşletmelerin operasyonel süreçlerini, stratejik planlarını ve veriye dayalı kararlar alabilmesi için oldukça gereklidir.

Siz de şirketinizin rakiplerinin ötesine geçmesini istiyorsanız, Microsoft Power BI ile tanışın!

Microsoft Gold Partneri olarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.