Kobiler İçin ERP Programı

Kobiler İçin ERP Programı

Şirketlerin, yazılım kurulum seçeneklerinde sayısız avantajı sağlayan cloud yani bulut kurulumunu tercih etmesi artan bir trend haline geldi. Bulut tabanlı yazılım çözümlerinden faydalanan KOBİ’lerin de sayısı bu artan trende paralel olarak giderek artıyor. 

Peki, KOBİ’ler neden bulut tabanlı çözümleri tercih ediyorlar? 

Maliyetlerin kontrol altına alınması ve düşürülmesi, verilerin gizliliği ve güvenli erişimi, üretkenliğin arttırılması hatta müşterilere sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi bulut tabanlı çözümlerin KOBİ’lere sağladığı avantajlardan sadece birkaçı. 

 

Covid-19 salgının iş dünyası üzerindeki en önemli etkilerinden biri de çalışma modelinin ofis ortamlarından ev ortamlarına taşınması ya da farklı bir deyişle uzaktan çalışma modeline geçilmesi oldu. KOBİ’lerin süreçlerinde önemli değişikliklere yol açan bu durum, iş sürekliliğinin devam etmesini sağlamak, değişime adapte olmak ve uzaktan çalışmayı desteklemek zorunda olduğundan KOBİ’ler bulut tabanlı iş yönetim sistemleri kullanarak uyum süreçlerini hızlandırmak istiyorlar. 

 

Microsoft, şirketlerin ihtiyaçlarını ve gelişen teknoloji dünyasının isteklerini ön görerek, çoktan bu süreç için hazırlığını yaptı. Microsoft Dynamics NAV ve Dynamics 365 GP kullanıcılarının Dynamics 365 Business Central kullanarak, şirketlerin potansiyel ROI’yi keşfetmelerine yardımcı olmak için bir çalışma yaptı. Forrester Consulting’in TEI (Total Economic Impact) araştırmasında cloud’a geçişin avantajları, maliyetleri ve riskleri değerlendirildi. Araştırmaya mevcut 5 Dynamics 365 Business Central müşterisi dahil oldu. Bu müşteriler ile görüşmeden sonra modellenen analizin sonucunda 178 bin dolarlık maliyetin 3 yıl boyunca 466 bin dolarlık maliyet avantajları sağlandığı ortaya çıktı. Ayrıca müşterinin şirketi, 288 bin dolarlık net mevcut değere (NPV) ve %162’lik ROI’ye (yatırım geri dönüşü) ulaştı.

 

Araştırmanın sonuçlarının da bize gösterdiği gibi, bulut tabanlı kurulum seçeneği olan Dynamics 365 Business Central sayesinde operasyonel mükemmellik artırıyor, maliyetleri düşürerek, ortaya çıkan farkın şirketin yatırımları için değerlendirilmesine olanak sağlıyor. Daha düşük lisans ücretleri, IT maliyetlerinin azalması, çalışanların daha verimli sistem kullanımına bağlı üretkenliğin artması ve daha iyi iş akışlarla süreçlerin tasarlanması da diğer avantajlar arasında yer alıyor. Bunların dışında, raporlama araçları için farklı bir yatırım yapmalarına gerek kalmıyor ve bunun maliyetinden de tasarruf ediliyor. 

 

Doğal bir sonuç olarak, public cloud ve private cloud kurulum seçenekleri öne çıkan akıllı ERP sistemi Microsoft Dynamics 365 Business Central, KOBİ’lerin bu süreçte tercih ettikleri kurumsal kaynak planlama yazılımı oldu. Dynamics 365 Business Central avantajlarından B2F profesyonelliği ile faydalanmak için bize ulaşabilirsiniz.

 

Kaynak: https://cloudblogs.microsoft.com/dynamics365/bdm/2020/11/30/realize-cost-savings-for-smbs-with-dynamics-365-business-central/