Microsoft Dynamics 365 Business Central

Konsolidasyon

Konsolidasyon kelime anlamı itibari ile toplamak, bir araya getirmek demektir. Şirket konsolidasyonu ise grup şirketlerinde kullanılan, tek elden ve merkezi olarak şirketlerin finansal ve mali durumlarını görmek için kullanılan bir finansal araçtır. Bu araç sayesinde şirketler arası işlemler eliminasyon yapılarak tek bir şirketmiş gibi değerlendirme ve projeksiyon yapabilir, şirketler arası işlemlerden dolayı şişen rakamların sadeleşmiş halini görebilir, buna göre aksiyon alabilir ve şirket stratejisini belirleyebilir. B2F’in geliştirdiği Microsoft Dynamics 365 Business Central Konsolidasyon modülü ve Dynamics NAV Konsolidasyon modülü ile işlerinizi kolaylaştırın. 

 

Grup şirketlerde sık karşılaşılan durumlardan bir tanesi, şirket bazında alınan raporların şirket içi işlemlerin çokluğundan dolayı tam gerçeği gösterememesidir. Örnek olarak şirket bazında satış raporları çok iyi olmasına rağmen bunların kaçı şirket içi işlemler olduğunun ayrıştırılması gerekmektedir. Bu da ekstra iş gücü verimliliğini düşürdüğünden dolayı başlı başına maliyet kalemi olmaktadır. Doğru kurgulanan bir ERP ile beraber;

 • Dataların ortaklaşmasını sağlanır.
 • Yapılan işlemlerin tekrara düşmesini engellenir.
 • Çalışanların daha hızlı ve sağlıklı veri girişi yapıp sağlıklı raporlar alınması sağlanır.
 • Özellikle hesap planı, stok kartları, müşteri-satıcı kodları gibi sistemin ana kodları doğru oluşması sağlanır.
 • Şirketlere arası işlemleri kolaylaştırır.

B2F olarak geliştirdiğimiz Dynamics NAV Şirketler Arası İşlemler,  Microsoft Dynamics 365 Business Central Şirketler Arası İşlemler ve Dynamics NAV Ana Veri Yönetimi, Microsoft Dynamics 365 Business Central Ana Veri Yönetimi modülleri, bu işlemleri sağlıklı yapmanızı sağlayacaktır.

Ana Veri Yönetimi

Ana veri, ERP’lerdeki akış ve işlemlerin temel noktasıdır. Muhasebesel, finansal veya operasyonel işlemlerde kullanılan, yapılan işin spesifikasyonlarını belirten, bazen raporsal bazen bilgi amaçlı bazen de işlevsel alanlar içeren, oluşturulduktan sonra değiştirme ihtiyacının çok olmadığı, olsa bile kontrollü şekilde yapılması gereken verilerdir. Bu verilerin tek elden yönetilmesi, düzenlenmesi ve kullanıma sunulmasına ana veri yönetimi demekteyiz.

 Eskiden önemli olan veri oluşturmak veya oluşan veriye erişmek olmasına rağmen, şu anda önemli olan veri yığınların arasından anlamlı ve ölçülebilir bilgiye ulaşmaktır. Bu bilgiye ulaşmak için verilerin standardize edilmesi, doğru oluşturulması, değiştirilmesi gerekiyorsa da kontrollü şekilde değiştirilmesi gerekmektedir.

Konsolidasyonun olmazsa olmazlarından biri, şirketlerin aynı master data yönetimini yapmasıdır. Özellikle aşağıdaki verileriniz tekil ve güncel olursa, kontrol ve raporlamaları daha sağlıklı olacaktır.

 • Hesap Planı
 • Stok Kartları
 • Satıcı Kodları
 • Depo kodları
 • Lot ve seri no’ları

 Bunu sağlamak amacıyla modülün bir parçası olarak Ana Şirket kavramını kullanmaktayız. Ana şirkette hiçbir işlem yapılmayacağı gibi sadece belirlenen kullanıcılar tarafından veri girme amacıyla açılır. Ana şirkette oluşturulan verinin hangi şirkete nasıl kopyalanacağını, hangi alanları kapsayacağı parametrik halde yönetilebilir durumdadır. Böylelikle üretim planlama gibi şirket bazlı değişebilen parametreleri şirket bazında farklı çalışacak alanları belirleyip farklılaştırma imkanı elde edilmiş olur. 

Muhasebeden örnek vermek gerekirse de aynı müşterinin faturaları bir şirkette fatura bazlı kapatılırken, diğer şirkette en eskisine uygulama yöntemi geçerli olabilir. Bu şekilde ana verinin kodu ve tüm alanları aynı replike edilmesine rağmen, şirket bazlı değişebilecek bilgileri de düzenleme imkanına sahip olunmakta. Veri bütünlüğü ve düzeni bu noktada korunmuş olmakla beraber şirket bazlı farklılaştırma sistemsel ve süreçsel esnekliği de sağlamaktadır.

 • Ana Veri yönetim şirketi açabilirsiniz.
 • Verileriniz tek elden yönetilir.
 • Yetkilendirme ile veri tutarlılığını ve güvenliği sağlanabilir.
 • Departmanlar veya şirketler arası terminolojiyi ortaklaştırabilir.
 • Aynı verilerin farklı şirketlerde tekrarlayarak girilmesini engelleyerek verimliliği arttırabilir.
 • Ana Veri yönetim şirketi hariç diğer şirketlere ana veri kaydını engelleyebilirsiniz.
 • Hangi kartların hangi şirketlere akacağını belirleyebilir, farklılaştırabilirsiniz.
 • Cari Kart, stok kartı veya hesap kartlarındaki alanları şirket bazında ayrıştırabilirsiniz.

Şirketler Arası İşlemler

Grup şirketlerinde yapılan şirketler arası işlemler genellikle önemsenmezler veya fazladan iş yükü olarak görülür. Aslında direkt raporlamayı etkileyen bu işlemlerin doğru ve hızlı girilmesi çok önem taşır.

Son zamanlarda bu tür işlemler PowerBI üzerinden yönetilmektedir. Direkt ERP içerisinde konsolidasyon şirketi açma ve kayıtları birleştirip taşıma işlemleri yerine, hali hazırda var olan kayıtları PowerBI ile çekip, üzerinde formülasyon veya kurallar uygulayarak hem görsel açıdan sade ve vurgulu hem de istediğinizde fatura detayına inecek kadar tümleşik ve ayrıntılı raporlara ulaşma imkanınız olacaktır. Bunun yönetimsel ve operasyonel olarak bakış açıları değişiktir. 

Örnek olarak konsolide edilmiş bir raporun fatura ayrıntısını yöneticiye göstermek, hem zaman ve dikkat kaybına sebep olur, hem de yöneticinin asıl ilgilendiği noktaları göstermek yerine ayrıntıda kaybolmasına neden olabilir. Operasyonel olarak da kullanıcılar, yöneticilere sunacağı konsolidasyon raporlarının kontrolünü sağlarken, fatura bazına kadar inebilir, kontrol edebilir, gerekirse şirketler arası işlemlerin oluşturduğu kayıtları filtreleyerek tümdengelim yöntemi ile hataları çok daha rahat ayıklayabilir duruma gelecektir. B2F, şirketler arası işlemleri kurgularken, sürecin sadece muhasebesel ve operasyonel tarafına dokunmak yerine, raporsal ve yönetimsel taraflarına da eğilip, ihtiyaçların tümüne cevap vermeyi hedefler.

Şirketler arası işlemlerde, kuracağımız yapıyla beraber,

 • Bir şirkette açılan satış siparişi / faturası diğer şirkette satın alma/siparişi faturası oluşturur.
 • Bir şirkette açılan satın alma siparişi/ faturası diğer şirkette satış siparişi / faturası oluşturur.
 • Bir şirkette ilgili diğer şirket seçilerek yapılan yevmiye kaydı, diğer şirkette otomatik olarak günlüğe düşer.
 • Yevmiye günlüğünde kayıt atabilir. 
 • İş gücünden tasarruf edilebilir.
 • Yapılan işlem daha az hata ihtimali barındırır.
 • Şirketler arası işlemleri ayrıştırabilir.
 • Konsolidasyon sırasında şirketler arasındaki işlemleri elimine edebilir.
 • Konsolide mizan veya konsolide bilanço gibi birleştirilmiş raporları kolaylıkla alabilirsiniz. 

Blog Yazılarımız

Merak ettiğiniz diğer içeriklerimiz için blog yazılarımıza göz atın.