Makine Üretim Sektöründe ERP

Makina Üretim Sektöründe ERP Yazılımı

Endüstri 4.0 ile birlikte giderek teknolojiden yararlanan üretim firmaları, katma değeri yüksek ve insan hatasından arındırılmış mamuller elde etmekteler. Mamul ve bileşenlerinin takibi, müşteri isteğine göre monte-demonte edilecek şekilde siparişin oluşturulması ve satış sonrası servis ve garanti hizmetleri gibi makine üretim sektörünün olmazla olmazlarının yanında makine haberleşme, RFID veya IOT rekabet avantajı sunan gelişmeler de ERP’de yer alması gereken konular haline geldi.

Sektör gereksinimleri ve rekabet avantajı sağlayan teknolojik gelişmeler başlığı altında Makine üretim Sektörü ve ERP ilişkisini 2 bölüm halinde açıklayalım. 

Makine Üretim Sektörü Gereksinimleri

  • Müşteri Portali

Makine Üretim Sektöründe genellikle müşteriler makineyi oluşturan parçaların bileşenlerini kendi iş süreçlerine göre seçmek istemektedir. Makinenin herhangi bir parçasının çalışabileceği WATT değerini, markasını, büyüklüğünü belirleyip siparişi öyle geçmekteler.

Müşterinin bu tür tercihleri yapmasını kolaylaştırıcı ekranlar, portaller olmadığı zaman bu süreci şirketler ya mail yoluyla ya da telefon yoluyla yürütmeye çalışırlar. Bu da hem insan hatasına açık bir durum ortaya çıkarır hem de müşteri memnuniyetini sıkıntıya sokar. Bununla birlikte fiyat ve  maliyet çalışmaları excelden yürütülmeye çalışılır bu da zaman ve iş gücünden kayıp olarak müşteriye yansır.

Bu tür durumlardan kaçınmak için en doğru yöntem, müşterinizin gireceği bir portal oluşturmak. Portal içerisinde müşteriniz dilediği gibi ürün bileşenlerin seçebilmeli değiştirebilmeli ve fiyat değişikliklerini de anında görebilmelidir. Bu yöntemle Sipariş otomatik olarak ERP’nize düştüğü gibi, müşterinin tercihine göre oluşturulmuş bileşenlere bağlanan fiyat listeleri ve maliyet bilgileri de otomatik olarak oluşmuş olur.

  • Konfigürasyon

Müşteri Portalinden oluşturulan sipariş ERP’nize düşmesi, müşteri ilişki tarafını yönetmek için yeterli olsa da, ERP içerisindeki süreçler için konfigürasyon geliştirmesi şarttır. Bunun temel sebebi, müşterinin seçebileceği tercihlerin sınırsız olmasıdır. Dolayısıyla bir makinenin olası tüm ürün ağaçlarını, üretim rotasını sisteme baştan kaydetmek imkansızdır. Bunu çözmek için Müşteri portalinden girilen bilgilere göre sistem stok kartı yaratabilmeli, bu stok kartına seçilere göre ürün ağacını ve rotasını oluşturabilmeli ve üretimin yapılmasını sağlayacak minimum bilgileri içermelidir.

  • Seri No Takibi

Makine üretim sektöründe müşteri memnuniyetini ve üretim kalitesini en çok etkileyecek konulardan biri Seri No takibidir. Satış yapılan tüm mamullere-makinelere benzersiz bir seri numarası vermek mecburi olduğu kadar tek başına yeterli değildir. Makine bileşenlerine de satın alma veya ambar girişi sırasında seri no’ları vermek gerekmektedir. Müşteriye sattığınız bir makinenin olası bir problem oluşturduğunda, ilgili üretimi ne zaman, kim tarafından, hangi aşamada yapıldığını, bileşenlerinin hangi markadan olduğunu hatta tedarikçisinin kim olduğunu belirlemek çok önemlidir. Böylece seri no kullanımı, hatanın kaynağını bulup, gereken aksiyonları almanızı sağlayacaktır.

  • Demontaj

Sistem içerisine oluşturulan mamuller bazen müşteri isteğine göre bazense şirket içi süreçler nedeni ile tekrar parçalara ayrılmaya gereksinim duyabilir. Örnek vermek gerekirse, müşteriniz satın alınan bir ürüne dair geri bildirim ulaştırabilir. Bu geri bildirim makine bileşenlerinin birisinin değişimine sebep olabilir. Bunu yönetmek için ilgili mamul’ün envantere tekrar girdikten sonra hem reel hem de sistemsel bir demontaj işlemi yapmak durumundadır. Demontaj işlemi, mamul sayısını eksiltmeli ve bileşen sayısını arttırmalıdır. Bu şekilde stok seviyesi doğru oluşabildiği gibi yeri ürün için bileşenler kullanılabilir durumda olacaktır.

  • Servis-Garanti

Özellikle Makine üretimi ve satışı yapan şirketler, satış sonrasında bir garanti süreci başlatmaktadır. Bu garanti süresi sistem içerisine tanımlanmalı ve takibi yapılmalıdır. Seri no bazında takip edilmesi gereken garanti süresi veya bakım dönemleri, raporlanabilmeli ve belgesi sistemde durmalıdır. Buna göre  müşteri tarafından talep edilen bir değişimi veya bakımı doğru şekilde değerlendirilebilir ve aksiyon alınabilir. Aynı şekilde satılan her mamul için otomatik olarak sistem bir servis stoğu açmalı ve servis işlemlerini sistem içerisinden işletebilmelidir.

Rekabet avantajı sağlayan teknolojik gereksinimler

  • Makine Haberleşme

Özellikle makine üretimi yapan şirketler üretim bandında oluşan verilerin sisteme otomatik olarak atılmasını istemekteler. Bu insan hatasını engellediği gibi verilerin anında sisteme yansımasını sağlamış olurlar.

Günümüzde hemen tüm makineler dijital olduğundan dolayı üretim bandında oluşan veriler, bu dijital sistemin içerisinde hali hazırda bulunmaktadır. Ne zaman üretilmiş ne kadar üretilmiş, ne kadar elektrik harcanmış gibi bilgiler txt veya xml yoluyla belli bir klasörde üretim emri ve operasyon bazında saklanır, bu saklanan bilgi ERP tarafından okunur ve sisteme işlenebilir.

  • RFID

RFID kelime anlamını açıklamak gerekirse basit olarak (Radio-frequency identification) kısaltması diyebiliriz. Türkçeye radyo frekansı ile tanımlama olarak çevirebiliriz.İşlevsel olarak da radyo frekansı kullanarak nesneleri otomatik olarak tanıma yöntemidir. RFID aslında bir etiket ve bir okuyucudan oluşmaktadır. Mamul, yarı mamul veya hammaddelerin üzerine yapıştırılan bir etiketi otomatik olarak okuma vasıtasıyla süreçlerin sistem tarafından tanınmasına olanak sağlar. Özellikle çok bileşene sahip olan ve görece pahalı makinelerin parçalarında kullanılmaktadır. Örnek vermek gerekirse, hammadde depodan alınan bir bileşen, üretim deposuna girerken doğru yerlere konulmuş okuyucu sayesinde otomatik olarak transfer işlemini gerçekleştirir, hatta tüketimini otomatik olarak yapabilir. Bunu sağlamak üretici firmalara bileşenin nerede olduğunu hangi aşamada tüketildiğini insan verisi girmeden görebilmesine imkan sağlar.

  • IOT

Internet of things kısaltması olan IOT, bulut teknolojisinin artması ile beraber sık kullanılmaya başlanan IOT sistemleri, RFID veya makine haberleşmesine göre çok daha fazla veriyi, internet aracılığıyla istediğiniz portallere özellikle ERP sistemlerine aktarılmasını kolaylaştırıyor.

Özellikle makineler arasındaki iletişimi sağlayabildiği gibi, makineye ait verileri değerlendirip, ERP sistemlerine atabilmesi çok büyük avantajlar sağlamaktadır. Sabit kıymet ve Makine Merkezi olarak tanımladığınız bir makinenizin IOT araçlığıyla ne kadar verimle çalıştığını, hangi değerlerin sınırda olduğunu dolayısıyla bir problemle karşılaşmadan önce haber verdiği bu bilgilerin de ERP’nizde izlenebildiğini görebilirsiniz. Daha da ötesi, iki makine arasında da bilgi alış verişi ERP üzerinden de yapılabilmektedir. Bir sürecin tamamlandığını ve diğer sürece geçileceğini birbirlerine haber vererek, makine çalıştırma-ısıtma süresini minimuma indirmesi sağlayarak doğru zamanda doğru üretimi yapmanızı sağlayacaktır.

Business Central/NAV/Navision gibi ERP’ler teknolojiye açık olduğu kadar B2F gibi iş ortaklarının da bu teknolojiyi kullanması gerçek rekabet avantajı elde etmenizde anahtar rol oynayacaktır.

İletişime Geçin

Peki siz, sektöre özel uygulama çözümlerimiz ile dönüşümünüzü başlatmaya hazır mısınız?