Operasyonel Mükemmellik

Gelişen teknoloji ile iş süreçlerinin optimize edilmesi, iş ortaklarının ve paydaşların daha sık ve organize olarak iletişim içinde olmaları, input ve outputların öznel ve nesnel olarak değerlendirilip kalite ölçülerinin, makine bakım süresi ve prosedürlerinin standardize edilmesi, rekabet avantajında artık önemli bir rol oynamaktadır.

Müşteri memnuniyeti ve kalite standardizasyonu şirketlerin sadece kendi süreçlerini denetlemesi ve kontrolü ile sağlanamamakta olduğu bir gerçektir. Dolayısıyla şirket içi süreçlerle birlikte ilgili sektör ekosisteminin diğer paydaşlarını da bu denetim ve değerlendirme süreçlerine dahil etmek gereksinimi doğmaktadır. 

Tedarikçi değerlendirme ve segmentasyonları, tedarikçiyi de iş süreçlerimizde aktif halde katılımını sağlayan portallar, hem hız hem de bilgi aktarımı hem de kontrol açısından en az kalite kontrol veya planlama kadar müşteri memnuniyetinde dolaylı olarak etkili olmaktadır.

B2F olarak deneyimli süreç danışmanlarımız ve sektör tecrübelerinden edindiğimiz geri dönüşler ile oluşturduğumuz geliştirmeler, uçtan uca denetimi tedarikçiden başlatarak, iç süreçlerden müşteriye uzanan bir yapı ile raporlanabilir ve ölçülebilir bir modüler hale getirmiş bulunmaktayız.

Kalite Modülü

Kalite Yönetimi, müşteri beklentisini ve memnuniyetini karşılamak için parametreleri önceden belirlenmiş değişkenleri değerlendirip, örneklendirilip teste tabi tutularak gerekirse ilgili kalite belgelerini sistemde ilişkilendirilerek takibi sağlanan raporlanabilir, sürdürülebilir ve en önemlisi sürekli iyileştirebilir bir yapı ortaya çıkartan bir yönetimsel araçtır. Bu aracın etkili kullanılabilmesi için B2F olarak oluşturduğumuz Microsoft Dynamics 365 Business Central Kalite Modülü ve Dynamics NAV Kalite Modülü, belge-süreç bazlı veya periyodik şekilde tüm hammadde veya ticari girdilerini, yarı mamül, mamül veya ticari mal çıktılarının kalitelerini standardize etmeye yardımcı olan ve özellikle üretim ve al-sat yapan retail firmalarına katma değer katan bir geliştirmedir.

 • Ürün bazında örnekleme metodu, örnekleme sayısı, ölçüm/sayım türlerinin tanıtımı, beklenen-minimum-maksimum aralıkların belirlenebilmesi
 • Hammadde/ticari malların girişi veya depoda periyodik testlerinin yapılabilmesi ve test sonuçlarının takibi
 • Üretim operasyonlarında veya üretimin son çıktısı anında testlerin otomatik oluşturulması ve test sonuçlarının sistemde tutulması
 • Test planlarına talimat/dosya ekleyebilme
 • Test planlarının sıklığının ayarlanabilmesi

Tedarikçi Değerlendirme Modülü

Müşteriye sunulacak olan hizmet ve ürünlerin veya şirket içi nakit akışı ve finansal öngörülebilirliğin sağlıklı olması çalışılan tedarikçinin gönderdiği ürünün kalitesine, zamanlamasına ve fiyat istikrarına bağlıdır. Endüstri mühendisliğinde kamçı etkisi diye tabir edilen ve birbiri ardına zincirleme yoluyla müşteriye kadar uzanan ve genellikle sürecin tedarikçilerden başladığı bu etki, şirketlerin gerek stok maliyetlerini gerek finansal akışını gerekse müşteri memnuniyetini olumsuz yönde etkiler. Bu sebepten dolayı gerek kurumsal iç denetim süreçlerinde gerekse sürekli iyileştirme yöntemlerinde ilk bakılan konulardan biridir. 

B2F olarak bu konuda geliştirdiğimiz Microsoft Dynamics 365 Business Central Tedarikçi Değerlendirme ve Dynamics NAV Tedarikçi Değerlendirme modülümüzle firmalar, nesnel performans göstergeleri ve tanımlayabilecekleri öznel performans göstergeleri kullanarak satıcıları ile gerçekleştirdikleri siparişleri doğrultusunda tedarikçilerini puanlayarak, değerlendirebilmektedir.

 • Tarih Performans Göstergesi ile talep ettiğiniz ürünün zamanında gelip gelmediğini ve kat sayı vererek genel değerlendirmedeki etkisini belirleyebilirsiniz.
 • Miktar Performans Göstergesi ile talep ettiğiniz ürün miktarının doğru gelip gelmediğini kontrol edip stok tutma maliyetinden kaçınabilir ve kat sayı vererek genel değerlendirmedeki etkisini belirleyebilirsiniz.
 • Fiyat Performans Göstergesi ile anlaştığınız fiyat üzerinden ürünün gelip gelmediğini kolaylıkla kontrol edebilir ve kat sayı vererek genel değerlendirmedeki etkisini belirleyebilirsiniz.
 • Öznel Performans Göstergesi ile sektörüne özel parametreler ve aralıklar verip ve kat sayı vererek genel değerlendirmedeki etkisini belirleyebilirsiniz.

Fason Yönetim Modülü

İşletmeler İş merkezi kapasitelerine veya iş süreçlerinin değişkenliklerine bağlı olarak üretimlerini işletme dışında yapmak isteyebilirler. Bu yöntem daha hızlı ve daha çok satış yapmanıza imkan sunduğu gibi, süreçlerin denetimi ve kontrolünü zor hale getirebilir. Bu yüzden fason işlemlerin, kullanılan ERP ile tümleşik, yasal mevzuatlara ve iş süreçlerinize uygun olması gerekmektedir.

B2F Business Central Fason Yönetim Modülü ve Dynamics NAV Fason Yönetim Modülü ile üretim rotanıza anlık veya planlanmış fason operasyonunun kurgulanması, fason tedarikçinizden gelen irsaliye veya faturanın üretiminizle belge (iş emri) ilişkilendirilmesi, fason deposuna giriş çıkış hareketlerinin oluşturulması, daha kolay ve kontrol edilebilir durumda.

 • Fason firmalara yapılan fason işlemi ve ürüne göre fiyatlandırma yapılabilmesi
 • İşlenmiş malzemelerin transfer edilebilmesi ve e- irsaliye düzenlenebilmesi
 • Fason olarak kullanılan depolar yapılabilmesi ve fasonda kullanılacak hammaddelerin ilgili depolara transfer edilebilmesi için otomatik transfer emri oluşturabilme
 • Fasonlara ait depolarda bulunan malzemelerin otomatik olarak tüketilmesinin sağlanması

Tedarikçi Portalı

İş süreçlerinde sektör ekosistemin tüm paydaşlarını aynı hedefe doğru konumlandırmak için anlık ve doğru iletişim çok önemli bir faktördür. Firmalar gerek stok dalgalanmalarından etkilenmemek gerekse ürün-miktar-fiyat doğruluğundan emin olmak ve iş yapış biçimine göre değişiklik gösterebilen gereksinimleri tek sistem üzerinden tedarikçi ile paylaşıp interaktif bir iletişime girme ihtiyacından dolayı artık portallar üzerinden çalışmaktalar. 

Tekliften başlayıp, fiyat anlaşmalarına, gönderilecek ürünün miktarından ve zamanından, istenilen barkod yapısına kadar isteklerinizi B2F Dynamics 365 Business Central Tedarikçi Portalı  ve Dynamics NAV Tedarikçi Portalı ile yönetebilir, tekrarlanan işlerden ve iletişim kazalarından kaçınabilirsiniz.

Tedarikçileriniz ile aranızdaki veri akışını yönetir.

 • Tedarikçinize özel açacağınız portalle girmiş olduğunuz teklif veya siparişin üzerinde tedarikçinizin miktar-fiyat ve terminle ilgili bilgileri girmesine, değiştirmesine imkan verir.
 • Tedarikçiniz tarafından bastırılması gereken barkod varsa, sipariş üzerinde tedarikçiniz bu barkodu bastırabilir-yazdırabilir ve ürünün üstüne koyabilir.
 • Tedarikçininiz ürün terminini girmesini sağlayarak deponuzu ayarlayabilir.
 • Tedarikçininiz teklif üzerinde fiyat ve vade gibi bilgileri girebilir, değiştirebilir.

Bakım ve Varlık Yönetimi

Planlı ve plansız olarak ortaya çıkabilen bakım ihtiyaçları üretim kapasitesini, bakım maliyetlerini, müşteri termini gibi önemli unsurları direkt olarak etkileyen faktörlerdir.

Hangi Makinenin kime zimmet edildiği, ne zaman bakıma girmesi gerektiğini, bakıma alınan makinelerin üretim kapasitesini nasıl etkilediğini önceden planlayarak proaktif bir yaklaşımla kurgulamak ve bakım emrini otomatik oluşmasını sağlamak, bakıma ihtiyaç duyan varlıkların ömrünü uzatmasına, maliyetlerin düşmesine olanak sağlamaktadır. Ayrıca bakım yapılan varlığın beklenen ve gerçekleşen sarf malzeme ve bakım maliyetlerinin girilmesini sağlayan modüler kurgu, bakıma tabi olan varlıkların raporlanmasına, takibine ve bütçe ile karşılaştırılmasına olanak sağlar.

B2F Business Central Bakım ve Varlık Yönetimi Modülü ve Dynamics NAV Bakım ve Varlık Yönetimi Modülü ile işlerinizi kolaylaştırın. 

 • Şirket içi tüm ekipman/varlık/demirbaşların envanterinin takibi (alım tarihi, seri no, sahiplik, lokasyon vb.)
 • Bakım planlarının oluşturulması. Bakım planlarının talimatlarının, kullanılacak sarf malzeme/bakım personeli tanımlarının girilmesi
 • Bakım takvimlerinin oluşturulması ve otomatik olarak periyodik olarak bakım emirlerinin oluşturulması
 • Plansız bakım emirleri oluşturabilme
 • Fiili sarfların (malzeme, çalışan zamanı vb.) girilmesi, planlanan/gerçekleşen bakım maliyetlerinin karşılaştırılabilmesi

Blog Yazılarımız

Merak ettiğiniz diğer içeriklerimiz için blog yazılarımıza göz atın.