Sektörel Uygulamalar

Dijital Dönüşüm çağı olarak adlandırılacak bu yüzyılda, teknolojinin getirdiği hızlı değişimle birlikte, bilgiye hızlı ve kolay erişmek için sektör bazlı özelleştirilmiş online platformlar bir zorunluluk haline geldi. Sektörel uygulamaların ne olduğuna ve B2F olarak sunduğumuz sektörel uygulamalarımıza gelin, yakından göz atalım. 

Sektörel Uygulamalar Nedir?

ERPler içerisinde temel iş süreçlerini ve fonksiyonlarını taşımakla beraber, sektörel bazlı ihtiyaçlara cevap vermeyebilirler. Bu yüzden ERP üzerinde yapılması gereken geliştirmeler bulunmaktadır. Bu noktada geliştirme yapan ilgili kişinin veya kurumun sektörel bilgisi ve tecrübesi çok önemli bir hale gelmektedir. Özellikle palyatif çözümler ilk aşamada yararlı gözüksede, süreç ilerledikçe ve ihtiyaçlar arttıkça, doğru mimariyle oluşturulmadığı için maliyeti giderek artan bir çözüm haline gelir. Sektörel ihtiyaçların karşılanmasında süreçlerin çok doğru bir şekilde incelenip, analiz edilip implemente edilmesi gerekmektedir. Temel olarak sektörel çözümler her şirket için ayrı ayrı dizayn edilmemesi gerekmektedir. Bu yöntem hem maliyet açısından hem de kullanılabilirlik açısından sorunlar çıkartabilir.

Sektörel Uygulamaların Faydaları

Aynı sektörden tecrübe edilip kullanılmış bir uygulamanın implementasyonu, eğitimi ve maliyeti çok daha düşük olacaktır. Tecrübe edilmiş olan süreçler, ilgili danışmanın kritik noktaları iyi bilmesine, hali hazırda oluşmuş iş akışının üzerine şirket bazlı yapılacak ufak geliştirmeler ile beraber hızlı şekilde kullanıma alınmasına, benzer ihtiyaçların daha önce oluştuğu ve karşılandığı için ERP içerisinde tümleşik ve raporlanabilir kurgunun kolay oluşmasına ve aynı şekilde önceki tecrübelerden edinilmiş süreç optimizasyonlarından yararlanılmasına olanak sağlar.

B2F Sektörel Uygulamalar

Filo Yönetimi

Filo yönetiminde, operasyonel ve finansal işlemlerin doğru yapılmasının önemi kadar, müşteriyle yapılacak olan sözleşmenin maliyet ve karının önceden hesaplanabilmesi de önemlidir. Birçok gider türüne sahip olan filo yönetimi süreçleri, teklif aşamasından itibaren değerlendirilip, yapılacak olan anlaşmanın şartlarını iyi belirlemek buna şartlara göre sözleşme teklifini oluşturup müşteriye sunduktan sonra faturalaşma işlemine geçmek gerekir.  Yapılacak olan sözleşme içeriği ise, ERP’nizin oluşturduğu-hesapladığı değerler üzerinden olacağı için burada B2F Filo Yönetimi hem hız hem de doğruluk açısından size büyük katma değer sunacaktır.

E-Ticaret

E-Ticaret Çözümüyle beraber, ürün yönetimini, tedarikçi yönetimini, sipariş yönetimini, tedarik yönetimini, lojistik yönetimini, iade-iptal süreçlerini, müşteri bildirim süreçlerini, doğrudan sevkiyat emirlerini, Business Central içinde yönetip, muhasebeleştirme işlemlerini otomasyona bağlayabilirsiniz. ERP içerisinde yaptığınız değişikliklerin anında E-Ticaret sitesine yansıması, sipariş koşullarının değişiminin sağlıklı yönetilmesi,  sevkiyat ve lojistik işlemlerinin anında müşteriye iletilmesi gibi detayları barındıran E-Ticaret Çözümümüz size önemli bir rekabet avantajı sağlayacaktır.

Dış Ticaret

Dış Ticaret yapan firmalar veya işi tamamen dış ticaret üzerine olup kendi Antreposuna sahip olan şirketlerin kullanabileceği Dış ticaret çözümümüz, oluşan gümrük veya dış ticarete bağlı tüm maliyetlerin türlere ayrılıp ilgili ürünlere dağıtılmasından, antrepodan direkt satışa, antrepodan çıkmadan yapılan devir işlemlerinden,  3. Şahıs  web ara yüzüne, yoldaki malların izlenmesine, gümrük beyanname bazında takipten bu beyannameye dair faturaların işlenip  muhasebeleşmesine olanak sağlar.

İletişime Geçin

Peki siz, sektörel uygulama çözümlerimiz ile dönüşümünüzü başlatmaya hazır mısınız?