Süreç Danışmanlığı

Süreç Danışmanlığı

Şirketlerin başlatacakları yeni bir projede, ihtiyaçlarının belirlenmesinden, uygun çözümün bulunup, uygulanmasına ve hatta sonuçlarının takip edilip, iyileştirilmesine kadar olan süreçlerinde alanında uzman bir danışmana olan gereksinimleri arttı. Verimli stratejiler oluşturma, planlama, zemin hazırlama, bütçe yönetimi, uygun çözümün bulunması,  aksiyon planlarının oluşturulması ve faaliyetlerinin yürütülmesi için şirketler süreç danışmanı ile çalışmalıdır. B2F olarak sunduğumuz süreç danışmanlığı hizmetimiz ile bir çok şirkete katma değer sağladık ve sağlamaya devam ediyoruz. 

Peki, bu alandaki ihtiyacınızın netleşmesi için sürecin tanımından başlayarak, bir süreç danışmanlığı hizmetinden neler beklemeniz gerektiğine gelin birlikte göz atalım. 

Süreç Nedir?

Planlanmış zaman aralığında yapılması öngörülen, belirli bir amaç doğrultusunda bütünleşmiş çalışmaları süreç olarak adlandırıyoruz. 

Süreç Danışmanı Kimdir?

Süreç danışmanı, şirketlerin uzun vadeli sistematik alt yapısının kurulması ve güncel tutulması ile birlikte gelebilecek verimli ve öngörülebilir maliyetli işleri ortaya çıkaran ve proje gecikmelerini önleyen alanında uzman ve tecrübeli bir kişidir. Bir şirketin işleyişini ve süreçlerini inceler, değerlendirir, tıkanma ya da gecikme yaşanan süreçleri belirler ve iyileştirilmesi – geliştirilmesi için öneriler sunup, uygular. Süreçleri yalınlaştırarak, daha akıcı ve hızlı bir süreç tasarlar.

Süreç Yönetiminin Faydaları

Herhangi bir sürecin nasıl çalıştığını keşfedin.

Performansı düşük olan süreçleri yeniden tasarlayın, performansı arttırın.

Süreçleri katma değer açısından değerlendirin.

Öncelikli süreçleri belirleyin.

Kaynaklarınızı optimum şekilde kullanın.

Yönetimsel kararları veriye dayalı verin.

Süreçlerinizi etkin ve verimli çalıştırın, sürekli iyileştirin.

Süreçlerinizin ölçülebilir, tanımlanabilir, yinelenebilir ve kontrol edilebilir olmasını sağlayın.

Süreç Danışmanlığı Hizmetimiz

B2F olarak biz; mükemmele ulaşma hedefimiz doğrultusunda, Microsoft Dynamics projelerini yalnızca bir ERP implementasyonu olarak görmek yerine, iş süreçlerinin gözden geçirilmesi, dokümante edilmesi ve yeniden modellenmesi için bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Bu doğrultuda 12 yılı aşkın sektör ve ERP deneyimine sahip uzmanlardan oluşan ekibimizle, müşterilerimizin kendi dili ve terminolojisi ile süreçlerini ve alt süreçlerini mercek altına alıyoruz. 2 ay kadar süren ve herhangi bir yazılımın konuşulmadığı bu aşamada, müşterilerimizin üst ve orta yönetimi ile birlikte çalışmalar yapıyoruz. Hedefledikleri ERP, CRM ve benzeri projelerin süreç kapsamını belirliyoruz.  Müşterilerimizin projeye daha doğru adımlarla başlamasını sağlıyoruz. 

Süreç danışmanlığını yaptığımız noktada, ileride yapılacak olan ve aylar sürebilecek olan ERP implementasyonlarına doğrudan katılımı olamayacak olan üst ve orta yönetimin beklentilerinin önceden belirlenmesini ve teknik konular konuşulmadan beklentilerin ve ana hedeflerin belirlenmesini sağlıyoruz. Böylece, sadece temel kullanıcıların beklentilerinden oluşan yüzeysel proje çıktıları yerine, süreçlerin iyileştirilmesi sağlıyor ve değer katan projeler üretiyoruz.  

Neden Süreç Danışmanlığı Almalıyım?

 • Tıkanmış ve geciken süreç noktalarınızı tespit edin.
 • Süreçlerinizi yalınlaştırın.
 • Süreci hatalı yönetmekten doğabilecek maliyetlerin önüne geçin.
 • Rekabet gücünüzü arttırın.
 • Kaynaklarınızı doğru yönetin.
 • İş akışlarınızı iyileştirin.
 • Başarılarınızı sürdürülebilir kılın.
 • Süreçlerinizi kişilere bağımlı kılmaktan kurtulun.
 • Verimliliğinizi arttırın. Performansını yükseltin.
 • Çevik, hızlı ve esnek olun.
 • İç ve dış müşteri memnuniyetinizi arttırın.
 • Süreci hatalı yönetmekten doğabilecek zaman kaybının önüne geçin.

İletişime Geçin

Siz de süreçlerinizi bir an önce düzenlemek, ihtiyaçlarınızı belirlemek ve aksiyon almak istiyorsanız, bizimle iletişime geçin! Geleceğin alt yapısını bugünden birlikte kuralım!