Tekstil Sektöründe ERP

Tekstil Sektöründe ERP Yazılımı

Tekstil endüstrisi, içerisinde üretim, planlama, envanter, ambar, satın alma, satış ve satış öncesi yönetim, kalite kontrol ve maliyet konularının öne çıktığı, dinamik ve değişken bir sektör olmasından dolayı, bu süreçlerin uçtan uca ve tümleşik bir şekilde ele almak gerekmektedir. Yapılan işlemin bir sonraki işlemi tetiklediği, değişen müşteri ihtiyacını karşılamak için gerek üretimde, gerekse planlamada esnekliğin önemli olduğu bir çalışma çevresinde ERP kullanımı kaçınılmaz bir çözüm gibi durmaktadır. 

Tekstil şirketlerinin en çok karşılaştığı sorun, malzeme ihtiyaç ve üretim planlamasının doğru yapılmamasından dolayı ortaya çıkan stok maliyetleridir. Dolayısıyla satış siparişlerinden veya stok miktarından ortaya çıkan ihtiyaçların, sistem içerisindeki tüm açık satın alma-üretim siparişlerini kontrol edip, daha önce belirlenen parametrelere göre satın alma veya üretim siparişi oluşturmak gerekmektedir. Tüm bu işlemlerin manuel yapılmasının çok zor olmasından dolayı kullanılan ERP’nin fonksiyonalitesi öne çıkmaktadır.

İhtiyaç planlamanın yanı sıra ERP’nin tekstil sektörü için önemli fonksiyonlarından bahsetmek gerekirse aşağıdaki gibi özetleyebiliriz.

1-Lot/Seri no takibi:

Müşteri memnuniyetinin önemli olduğu tekstil sektöründe oluşabilecek bir hatalı ürünün “ne zaman”, “hangi tezgahta”, “hangi makinede”, “kim tarafından” üretildiğini, kullanılan hammaddenin “ne zaman”, “hangi tedarikçiden” alındığını bilmek sürdürülebilir bir iyileşme için ön şart diyebiliriz. Dolayısıyla “tracing”( izleme ) manuel yöntemlerle neredeyse imkansız olduğundan ERP’ler bu noktada şirketlere katma değer katan ve iş gücünden tasarruf sağlayan bir yapı sunar.

2-Kalite yönetimi:

Lot ve seri no takibi gibi kalite yönetimi de müşteri memnuniyetini sağlamak için kritik bir öneme sahiptir. Gelen hammaddelerin belirlenen kriterlere uyması, kriterlere uymayan hammaddelerin onaysız ambar girişi yapılamaması, üretim aşamalarında dilediğiniz noktaya koyulan kalite kontrol adımları ile yanlış giden sürecin engellenmesi veya üretim çıkışta yapılan kontrollerden sonra müşteriye hatalı ürünün gitmesinin engellenmesi gerekmektedir. Belirlenen kritik aşamalara konulan kalite kontrol adımları, doğru parametreler ile kurgulanırsa, hem müşteri memnuniyetini arttırdığı gibi, yapılan hatalı işlemlerin gruplanarak raporlanmasını, çalışan veya makine KPI’larının doğru oluşmasını, dolayısıyla düzeltme işlemlerinin kolaylaşmasını sağlayacaktır. Bu kurguların yapılması içinse kullanılan ERP’nin esnek ve geliştirilebilir olması çok önemli. B2F olarak sektör tecrübelerinden süzüp oluşturduğumuz Kalite Modülü de inceleyebilirsiniz.

3-Ürün Ağacı (BOM)

Tekstil ürünleri genelde birçok bileşen barındıran, bu bileşenlerin oranının önemli olduğu mamullerdir. İplik, sim, boya gibi bileşenlerin oranı, ortaya çıkacak olan mamulün kalitesini birebir etkileyecektir. Ek olarak yarı mamul seviyesi olan tekstil firmalarında ise bu ürün ağacı çok daha önemli bir hal almaktadır. Çoklu seviye ürün ağaçları hem ihtiyaç planlamada hem de üretim sırasında dikkat edilmesi gereken yapılardır. Business Central gibi doğru kurgulanan bir ERP programı ile birlikte, istenilen ölçü birimlerinde tek seviye veya çoklu seviyelerde ürün ağaçları oluşturmak, hem ihtiyaç planlamada hem de üretim sırasında  sağlanan kolaylık şirketlere hız ve doğruluk kazandıracaktır.

4- Üretim Akışı (Rota)

Tekstil sektöründe yapılan işlemler genelde birden fazla operasyondan oluşur. Örnek vermek gerekirse, pamuk-yün gibi hammaddeler ipliğe çevrilir, iplikler birleştirilir, birleştirilen iplikler örgü makinesinde dokunur, boyanır ve paketlenir. Tüm bu aşamaları takip etmek, hangi aşamada ne kadar iş gücü harcandı bilmek önemlidir. Planlanan üretim süresi ve gerçekleşen üretim süresini karşılaştırmak da personel veya makine değerlendirmesi yaparken doğru bir veri kaynağı olacaktır.

5- Varyant

Özellikle benzer yapılarda olan ürünlerin, küçük değişimlere uğraması yeni bir stok kartı açmamız anlamına gelmeyebilir. Örnek vermek gerekirse, gömlek bir stok kartı ise, small beden veya large beden bir gömlek için sıfırdan bir stok kartı açmak hem planlama açısından sıkıntıya sokabileceği gibi, stok listesinin şişmesine de sebep olabilir. Dolayısıyla Varyant bazında üretim yapmaya imkan veren ERP’ler sistemin düzgün ve sağlıklı çalışmasını sağlar.

6- MRP-MPS

Stok hareketinin bol olduğu, siparişi göre üretimin çok yapıldığı tekstil firmalarında stok maliyetinden kaçınmak, kâr marjını etkileyen en temel konulardan biridir. Dolayısıyla siparişten veya emniyet stoku parametresinden başlayan stok ihtiyaçlarının belirlenmesi, yüzlerce üretim emri veya sipariş açan firmalar için manuel olarak yönetilmesi imkansız bir hale gelmektedir. Aynı şekilde müşteri tarafından istenen termin hesaplaması, kapasite doluluğuna ve stok durumuna bakarak excel yoluyla yapılması neredeyse imkansızdır.  ERP kullanmak bu aşamada kullanıcıya kolaylık sağladığı gibi, mevsimsellik gibi değişkenleri tanımlayarak çok daha doğru bir planlama yapmanıza olanak sağlayacaktır.

 7- Fason

Tekstil sektöründe Fason kullanımı çok sık karşılaşılan bir durumdur. Gerek kapasite doluluğundan gerekse yapılan işin özellikli olmasından dolayı bazı operasyonlar farklı firmalara devredilebilir. Burada önemli olan bölüm, fason faturası ile rotadaki operasyon adımlarının otomatik olarak eşleşmesidir. Örnek vermek gerekirse, kumaş üretimi yapan bir firmanın boyama operasyonunu fason olarak yönetmekte. Boyasız kumaş irsaliye kesilerek fason firmasına gönderilir, fason firması ise boyanmış kumaşı gönderirken işçilik faturası keser. Dolayısıyla fasondan gelen fatura aslında boyama işinin bitmiş olduğunu gösterir. ERP programı bu fatura geldiği anda sistem içerisindeki operasyonu tamamlamış olarak göstermelidir. Burada Business Central fason içerikli üretimler için otomatik olarak satın alma faturası oluşturur, operasyona bağlar, fatura gelince de bir sonraki üretim adımına geçebilir.

ERP yazılım sistemleri özellikle Tekstil sektöründe rekabet avantajı sağlayan temel unsurdur. Doğru bir ERP programı, doğru danışmanlar ve doğru iş ortaklarıyla kurgulanırsa, maliyet kontrolü ve müşteri memnuniyeti açısından etkisini hemen gösterebilecek bir etkiye sahiptir. Bu yüzden tüm dünyada kullanılan Business Central ve B2F olarak tekstil sektöründeki tecrübemizle birlikte bizle çalışmak isterseniz iletişime geçebilirsiniz.

İletişime Geçin

Peki siz, sektöre özel uygulama çözümlerimiz ile dönüşümünüzü başlatmaya hazır mısınız?