Raporlama Sistemleri

Raporlama Sistemleri

Raporlama programı, size zamandan kazandırır ve raporlama işlemlerini çok daha kolay bir hâle getirir. İş hayatında daima bir adım önde olursunuz.

Raporlama Sistemleri Nedir?

Şirketlerin finansal veya operasyonel işlemleriyle birlikte bir çok veri oluşmaktadır. Bu işlemler sonucunda oluşan tarih, saat, miktar, tutar gibi veriler tek başlarına bir anlam ifade etmese de, doğru bir analiz sonucunda anlamlı ve faydalı bilgilere dönüşebilir. Verileri analiz etmek ve bunları istenilen formatta gösterecek raporlama sistemlerine sahip olmak, hem şirket içi süreçleri anlamak için hem de kurumsal performansı değerlendirmek açısından önem taşır. Dolayısıyla şirketler bilgileri doğru ve hızlı alma olanağı sayesinde kendisine rekabet avantajı sağlayacak esnek ve dinamik bir yeteneğe sahip olur. Ayrıca farklı data kaynaklarından oluşturulan veriler konsolide edilerek hem çapraz kontrolü sağlar hem de verilerden oluşan bilginin daha anlamlı hale gelmesine sebep olur. Böylece şirketler proaktif reaksiyonlar gösterebilir, stratejik kararları daha sağlıklı alabilirler ve what if senaryolarını daha kolay çalışabilirler.

Raporlama sistemlerinin, iş dünyasında sağladığı avantajlar nelerdir?

Çalışma hayatında önemli gördüğümüz bilgileri bazen tekrar kullanmak üzere saklayabiliriz. Ancak saklayabileceğimiz bilgilerin sınırlı olduğu gibi çoğaldıkça kontrolü ve anlaması zor bir hale gelebilir. Dolayısıyla önemli gördüğümüz bilgileri raporlama sistemleri tarafından alınmasını sağlamak hem daha hızlı hem de da sağlıklı olacaktır.

Raporlama wikipedia kelime anlamına baktığımız ” hazırlandığı konuda eğitimli olan bir kimse tarafından araştırılıp sonuç ve nedenlerinin ortaya konmasına” denir.

Bir çalışmanın raporlama olarak kabul edilmesi için kesin ve bilimsel verilere dayandırılması gerekir. Raporlar, hazırlayan kişinin mesleki alanlarına göre adlandırılır.”

İş hayatında raporlama ise finansal, mali, muhasebesel veya operasyonel sonuçların, belli parametreler kullanarak belirli zamanlarda ilgili yöneticilere veya çalışma ekibine iletilmesidir. Eskiden manuel veya excel üzerinden yapılmaya çalışılan bu raporlar teknolojinin değişmesiyle beraber günümüzde iş zekası çözümleri ile yapılmaktadır. Bu raporlamalar KPI gibi göstergeleri içerebileceği gibi, gelecek ön görüleri de kapsayabilir. Bu oluşturulan raporlar şirket içerisinde periyodik zamanlarda  paylaşıldığında kurumsal iletişimi kuvvetlendirdiği gibi, çoklu kontrol imkanı da vermektedir. Dolaysıyla yapılan yanlış bir işlemin ortaya çıkıp düzeltilmesi çok daha kolay hale gelir.

Verilerin saklanması ve anlamlı bir bilgiye çevirmek için yapılan raporlama işlemleri, manuel yapıldığı taktirde yanlışa açık bir hale gelir. Dolayısıyla yanlış oluşan raporlar ışığında alınacak kadarlar geri dönülemez zararlara sebep olabilir. Ek olarak manuel yapılan raporlar kişiye bağlılığı arttıracağı gibi, karar alma mekanizmasının da gecikmesine sebep olabilir. Standardize edilmiş raporların manuel oluşturulması karar alma noktalarını etkilemesinin yanı sıra iş gücü kaybına da sebep olur. Tam da bu sebepten dolayı birden fazla veri kaynağını kullanıp konsolide edebilen  raporlama sistemleri, maliyet, zaman ve iş gücünden tasarruf, konularında büyük katkı sağlayacaktır.

Raporlama Sistemlerinin Avantajları

Rakiplerinizden geri kalmamak ve hatta onlardan daima önde olmak istiyorsanız, bir raporlama programından faydalanabilirsiniz. Raporlama yazılımları, size zamandan kazandırdığı gibi raporlamayı sizin için kolay hâle getirir.

Rekabet avantajını sağlamak ve rakiplerinizin önüne geçmek için mutlaka raporlama yazılımları kullanmanız gerekmektedir. Maliyet ve iş gücü tasarrufu yanı sıra alınacak kararların doğru olmasına da etki edecektir.

  • Raporlama sistemleri, Dashboard veya KPI ekranları ile ERP, veya CRM, Excel veya diğer veri kaynağı sistemlerden çekilen verileri tek bir ekranda konsolide etmeyi sağlar. 
  • Şirket içerisinde süreçlerin takibini kolaylaştırır ve kontrol noktaları oluşturmasını sağlar. Örneğin; satış, üretim, maliyet, satın alma  gibi kritik noktalar tek bir yapıda analiz edebilirsiniz.
  • Raporlama sadece rakamlardan oluşan bir analiz değildir, raporlama sistemlerini kullanarak rakamlardan oluşan verileri yorumlayarak katma değeri yüksek belgeler de oluşturabilirsiniz.
  • Kişiye bağımlılığı azaltarak yöneticilerin rapor beklemesine gerek kalmayacak bir durum yaratabilirsiniz. Raporlama sistemlerinin kabiliyetine bağlı olarak kurgulanan raporların otomatik oluşmasını sağlayabilir, dilerseniz görsel olarak kuvvetli grafikler yaratabilir, mobil-tablet gibi taşınabilen uygulamalarda yayınlayabilirsiniz.
  • Verilerinizin doğruluğunu raporlarlar sayesinde kontrol edebilirsiniz. Farklı veri noktaları kullanarak çapraz kontrol etmeyi kolaylaştırıp, yapılan hataları düzeltebilirsiniz.

Dünyada en çok tercih edilen raporlama sistemlerinden PowerBI kullanım kolaylığı ve işlem hızıyla diğer programlardan pozitif ayrılmaktadır. Microsoft Power BI özelinde raporlama sistemlerinde uzmanlaşmış danışman kadrosuyla B2F olarak hizmetlerimizle ilgili daha fazla bilgi almak isterseniz, bizimle iletişime geçebilirsiniz.